РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У ЈУНУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У ЈУНУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Полаже се у ПЕТАК, 26.06. 2020.године у 09:00 часова – писмени део испита, уч.бр.58

и у ПОНЕДЕЉАК, 29.06. 2020. године у 09:00 часова – усмени део испита:  уч. бр.58 .

Комисија у саставу:

Рајић Наташа

Стевановић Далиборка

Динић Ћирић Јасмина

Шаренац Марија

МАТЕМАТИКА

Полаже се у ПЕТАК, 26.06.2020. године у  09:00 часова – писмени део испита у  уч.бр.60

и у ПОНЕДЕЉАК  29.06.2020. године у 09:00 часова – усмени део испита, уч.бр.60

Комисија у саставу:

Павловић Весна

Рачић Нада

Чолић Добрила

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у УТОРАК,23.06.2020.год. у 12:00 часова у фискултурној сали

Комисија у саставу:

Шулкић Светлана

Шипетић Александар

Дабулханић Милош

ИСТОРИЈА:

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК,22.06.2020.год. у 09:00 часова у уч.бр.70

Комисија у саставу:

Ранчић Милица

Јовановић Добрисав

Ранковић Јасмина

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Полаже се у УТОРАК,23.06.2020.год. у 12:30 часова у уч.бр.72

Комисија у саставу:

Јованов Злата

Милошевић Радмила

Голић Бранивој

 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Полаже се у УТОРАК,23.06.2020.год. у 12:30 часова у уч.бр.70

Комисија у саставу:

Шипка Милена

Денић Зорица

Требовац Весна

 

 

 

 

 

 

ВЕРСКА  НАСТАВА

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Полаже се у СРЕДУ,24.06.2020.године у 10:00 часова у учионици број 112

Комисија у саставу:

Голић Бранивој

Шакић Тања

Петровић Никола

ФИЛОЗОФИЈА

Полаже се у ПЕТАК,26.06.2020.год. у 10.00 часова у уч.бр.106

Комисија у саставу:

Денић Зорица

Шипка Милена

Ивановић Драгица

 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (трећи степен)

ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИ

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

ЕЛЕКТРОНИКА

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ

Полаже се у ЧЕТВРТАК,,25.06.2020.год. у 09:00 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:

Стојиловић Новица

Станојевић Зоран

Спасић Далибор

РАЧУНАРИ

Полаже се у ПЕТАК,26.06.2020.год. у 10:00 часова

Комисиоја у саставу:

Стефановић Драган

Маћешић Марко

Спасић Далибор

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

Полаже се у ПЕТАК,26.06.2020.год. у 09:00 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:

Николић Јелка

Савић Славица

Јоцић Жаклина

МОТОРИ СУС

Полаже се у ЧЕТВРТАК,25.06.2020.године у 10:00 часова у учионици бр.113

Комисија у саставу:

Милан Радивојевић

Жарко Радовановић

Слободан Радојевић

 

ОПАСАН ОТПАД

Полаже се у СРЕДУ,24.06.2020.године у 10:00 часова у кабинету бр.38

Комисија у саставу:

Радовановић Весна

Петровић Јелена

Лукић Зоран

 

 

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Полаже се у ЧЕТВРТАК,25.06.2020.год. у 10:00 часова у кабинету бр.38

Комисија у саставу:

Радовановић Весна

Петровић Јелена

Лукић Зоран

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА

Полаже се у УТОРАК,30.06.2020.год. у 10:00 часова у кабинету бр.43

Комисија у саставу:

Ђорђевић Срђан

Станковић Радисав

Радојевић Слободан

 

 

 

Иван Совтић

Погледајте и...

Comments are closed.