РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНУ ШК. 2018/2019. МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   ЈУНУ  ШК.  2018/2019.Г.  М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј

Број 19/2  од  10.6.2019.г.

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(РСУТ, V°)

ПРЕВОЗ ПУНИКА И РОБЕ(вмв)

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА(V°)

Полажу се у уторак 18.6.2019. године у 8.00 сати у бр. 92

Бајић Јовановић Александра

Лазић Дарко

Радмиловић Марко

МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

МАШИНСКА ОБРАДА НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА

Полажу се у уторак 18.6.2019. године у 8.00 сати у бр. 20

Димитријевић Момчило

Јовановић Александар

Филиповић Саша

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(заваривач)

Полаже се у уторак 18.6.2019. године у 8.00 сати  испред броја 15

Милосављевић Драгоје

Пешић Добрица

Станковић Драган

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА

Полажу се  у среду  19.6.2019. године у 8.00 сати у  бр. 96

Раденовић Братислав

Јакшић Снежана

Јанојлић Ивана

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ТЕРМИЧКА ОБРАДА

Полажу се у четвртак 20.6.2019.године у 8.00 сати у бр.96

Јанојлић Ивана

Тошковић Радован

Раденовић Братислав

Петровић Никола

ВЕРСКА НАСТАВА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

СОЦИОЛОГИЈА

ФИЛОЗОФИЈА

Полаже се у петак  21.6.2019. године у 8.00 сати у бр. 80

Голић Бранивој

Милорадовић Алина

Денић Зорица

ГЕОГРАФИЈА

ХЕМИЈА

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Полажу се у петак  21.6.2019. године у 12.30 сати у  бр.80

Јовановић Добрисав

Ранковић Јасмина

Милошевић Радмила

Шипка Милена

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полажу се у петак  21.6.2019. године у 8.35 сати у  фискултурној сали

Шулкић Светлана

Дабулханић Милош

Шипетић Александар

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ(V°)

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ(V°)

СКЛАДИШТА(рсут)

ЕКОНОМИКА САОБРАЋАЈА(рсут)

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА(вмв)

ВОЗИЛА(V°)

Полажу се у понедељак 24.6.2019.године у 8.00 сати у бр.92

Јурић Јелица

Лазић Дарко

Орлић Никола

Анђелковић Бобан

Радмиловић Марко

Петровић Никола

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ(тку)

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА(омо)

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ(заваривач)

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА(мткк)

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА(заваривач)

Полажу се у понедељак 24.6.2019.године у 8.00 сати у бр.80

Бугариновић Владан

Радивојевић Милан

Раденовић Братислав

Стевановић Мирослава

МАТЕМАТИКА       

Писмени део испита полаже се у среду 26.6.2019.г. у 8.00 сати у бр.80

Усмени део испита у четвртак 27.6.2019.г. у 8.00 сати у бр. 80

Спасојевић Жељка

Чолић Добрила

Рачић Нада

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Писмени део испита полаже се у среду 26.6.2019.г. у 8.00 сати у бр.82

Усмени део испита у четвртак 27.6.2019.г. у 8.00 сати у бр. 82

Динић Весна

Марковић Драгана

Шаренац Марија

Петровић Оливера

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ

 

ИНСТРУКТОР ВОЖЊЕ

Полаже се у понедељак 24.6.2019.г. у 10.00 часова у бр.94

 

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Лазић Дарко

Погледајте и...

Comments are closed.