РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   АПРИЛУ  ШК.  2018/2019.Г. МАШИНСТВО и САОБРАЋАЈ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   АПРИЛУ  ШК.  2018/2019.Г.

М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј

Број 19/2  од  9.4.2019.г.

ИСТОРИЈА

ФИЛОЗОФИЈА

Полажу се у понедељак 15.4.2019. године у 12.30 сати у бр. 72

Денић Зорица

Обрадовић Нада

Ранчић Милица

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА

МЕХАНИКА писмени

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ

Полажу се у понедељак 15.4.2019. године у 13.15 сати у бр. 96

Петровић Манић Верица

Милићевић Срђан

Радојевић Слободан

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се  у понедељак  15.4.2019. године у 8.30 сати у фискултурној сали

Шулкић Светлана

Шипетић Александар

Дабулханић Милош

ВЕРСКА НАСТАВА

ЕКОНОМИКА САОБРАЋАЈА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Полажу се у уторак 16.4.2019.године у 9.45 сати у бр.80

Петровић Никола

Голић Бранивој

Шипка Милена

Требовац Весна

ФИЗИКА

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА

Полаже се у уторак  16.4.2019. године у 13.15 сати у бр. 96

Обрадовић Виолета

Раденовић Милијана

Милићевић Срђан

ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(ВМВ)

ГАРАЖЕ,СЕРВИСИ И ПАРКИРАЛИШТА

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

МОТОРНА ВОЗИЛА

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА

Полажу се у среду  17.4.2019. године у 13.15 сати у  бр.94

Радмиловић Марко

Орлић Никола

Лазић Дарко

МЕХАНИКА

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

Полажу се у среду  17.4.2019. године у 13.15 сати у  бр.95/1

Петровић Манић Верица

Јанојлић Ивана

Милићевић Срђан

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Писмени део испита полаже се у четвртак 18.4.2019.г. у 13.15 сати у бр.74

Усмени део испита у понедељак 22.4.2019.г. у 11.30 сати у бр. 82

Динић Весна

Марковић Драгана

Динић Ћирић Јасмина

Петровић Оливера

МАТЕМАТИКА       

Писмени део испита полаже се у четвртак 18.4.2019.г. у 11.45 сати у бр.80

Усмени део испита у понедељак 22.4.2019.г. у 11.30 сати у бр. 80

Пецељ Коса

Карличић Горан

Илић Данијела

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(заваривач)

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

Полаже се у понедељак  22.4.2019. године у 12.30 сати испред броја 15

Пешић Добрица

Милосављевић Драгоје

Стевановић Мирослава

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА

СКЛАДИШТА

ОСНОВИ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА

ТРАНСПОРТНО ПРАВО И ШПЕДИЦИЈА

Полаже се у понедељак  22.4.2019. године у 13.15  у бр. 94

Јурић Јелица

Орлић Никола

Бајић Јовановић Александра

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

ПРЕВОЗ РОБЕ

Полаже се у среду  24.4.2019. године у 13.15  у бр. 94

Терзић Ленка

Бајић Јовановић Александра

Лазић Дарко

ЗАВРШНИ ИСПИТИ

Завршни испит-Возач моторних возила

Полаже се у четвртак  25.4.2019. године у 13.15 сати у бр. 92

Радмиловић Марко

Адамовић Владимир

Терзић Ленка

Завршни испит-ЗАВАРИВАЧ

Полаже се у четвртак  25.4.2019. године у 13.15 сати у бр. 36

Милосављевић Драгоје

Пешић Добрица

Стевановић Мирослава

Погледајте и...

Comments are closed.