РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА – НОВО!

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

РУСКИ ЈЕЗИК

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 24.02. 2020.године у 13:10 часова – писмени део испита, уч.бр.70

и у УТОРАК, 25.02. 2020. године у 13:10 часова – усмени део испита:  уч. бр.72 .

Комисија у саставу:

Ђорђевић Силвиа

Ивановић Лидија

Гарић Милица

Тошковић Снежана

Дачић Драгана

 

  МАТЕМАТИКА

Полаже се у УТОРАК, 25.02.2020. године у  10:00 часова – писмени део испита у  уч.бр.6

и у СРЕДУ  26.02.2020. године у 11:45 часова – усмени део испита, уч.бр.8

Комисија у саставу:

Карличић Горан

Пецељ Коса

Пољарац Весна

 

ИСТОРИЈА

ФИЗИКА

Полаже се у ПЕТАК,06.03.2020.године у 09:45 часова у учионици број 56

Комисија у саставу:

Ђорђевић Божидар

Ранчић Милица

Стојиловић Љиљана

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у ПЕТАК,06.03.2020.године у 08:30 у фискултурној сали

Комисија у саставу:

Ђурић Владимир

Панић Сања

Шипетић Александар

 

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Полаже се у ЧЕТВРТАК,05..03.2020.године у 11:30 часова у учионици бр.56

Комисија у саставу:

Петровић Никола

Шакић Татјана

Ивановић Драгица

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК,02.03.2020.год. у 12:30 часова у учионици бр.8

Комисија у саставу:

Милошевић Радмила

Обрадовић Виолета

Денић Зорица

БИОЛОГИЈА

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ФИЛОЗОФИЈА

СОЦИОЛОГИЈА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Полаже се у УТОРАК,25.02.2020.год. у 09:30 часова у учионици бр.72

Комисија у саставу:

Обрадовић Нада

Денић Зорица

Јованов Злата

Шипка Милена

ХЕМИЈА

ВЕРСКА НАСТАВА

Полаже се у ЧЕТВРТАК,05.03.2020.год. у 12:30 часова у учионици бр.72

Комисија у саставу:

Ранковић Јасмина

Голић Бранивој

Ранчић Милица

ОСНОВЕ МЕТАЛУРГИЈЕ

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Полаже се у СРЕДУ,26.02.2020.године у 13:10 часова у кабинету бр.38

Комисија у саставу:

Радовановић Весна

Петровић Јелена

Лукић Зоран

 

РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА

Полаже се у ЧЕТВРТАК,05.03.2020.год. у 13:00 часова у кабинету бр.103

Комисија у саставу:

Надашкић Јасминка

Стефановић Драган

Радовановић Жарко

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА

ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ И ПОСТРОЈЕЊА

ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

Полаже се у УТОРАК,25.02.2020.год. у 13:10 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:

Николић Јелка

Савић Славица

Нушевић Љуба

 

 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН ДИЗАЛИЦА И ЛИФТОВА

ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ

РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (трећи степен)

Полаже се у ЧЕТВРТАК,27.02.2020.год. у 09:30 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:

Станојевић Зоран

Тирнанић Александра

Стојиловић Новица

СОФТВЕРСКИ АЛАТИ

МИКРОПРОЦЕСОРИ  СА ЕЛЕМЕНТИМА ПРОГРАМИРАЊА

Полаже се у ЧЕТВРТАК,27.02.2020.год. у 13:00 часова у кабинету бр.103

Комисија у саставу:

Стефановић Драган

Радовановић Жарко

Маћешић Марко

ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА

МЕРЕЊА У АУТОМАТИЦИ

РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕР

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 02.03.2020.год. у 13:10 часова у кабинету бр.101

Комисија у саставу:

Станковић Слађана

Михић Љиљана

Алексић Иван

 

ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ

ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

Полаже се у УТОРАК,03.03.2020.год. у 13:10 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:

Савић Славица

Тирнанић Александра

Нушевић Љуба

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (емтру,еи,ае,еммп)

Полаже се у СРЕДУ,04.03.2020.год. у 13:00 часова у радионици бр.43

Комисија у саставу:

Станковић Радисав

Ђорђевић Срђан

Шаренац Ненад

 

 

 

Иван Совтић

Погледајте и...

Comments are closed.