РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУ школске 2017/2018.год.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУ школске2017/2018.год.

ГЕОГРАФИЈА (тдс)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ФИЛОЗОФИЈА (тдс)

ЕКОНОМИКА  И  ОРГАНИЗАЦИЈА  САОБРАЋАЈА (тдс)

Полажу се у среду, 13.12.2017.год. у 13:10 сати у учионици бр.80

Комисија:

 • Јовановић Добрисав
 • Петровић Никола
 • Шакић Татјана
 • Денић Зорица

 

ПРАКТИЧНА  НАСТАВА ( I разред вмв, инструктор)

ПРЕВОЗ  ПУТНИКА  И  РОБЕ (вмв)

МЕТОДИКА  ОБУКЕ  ВОЖЊЕ (инструктор)

САОБРАЋАЈНА  ИНФРАСТРУКТУРА (вмв)

Полажу се у среду, 13.12.2017.год. у 12:30 сати у кабинету бр.94

Комисија:

 • Лазић Дарко
 • Анђелковић Бобан
 • Адамовић Владимир

 

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (тзку)

ФИЗИКА (заваривач)

ХЕМИЈА И МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (аутомеханичар и заваривач)

ВЕРСКА НАСТАВА

Полажу се у среду, 13.12.2017.год. у 12:30сати у учионици бр.80

Комисија:

 • Јањић Љубина
 • Тошковић Радован
 • Обрадовић Виолета
 • Стојиловић Љиљана
 • Голић Бранивој

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у среду, 13.12..2017.год. у 15:05сати  у сали за физичко

Комисија:

 • Шулкић Светлана
 • Шипетић Александар
 • Сикимић Невена

 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (заваривач)

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (заваривач)

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА (рсут, вмв)

Полажу се у четвртак, 14.12.2017.год. у 13:00сати у кабинету бр.97

Комисија:

 • Томић Слађана
 • Раденовић Братислав
 • Јањић Љубина

 

ИСТОРИЈА (омо)

СОЦИОЛОГИЈА (тдс)

МУЗИЧКА  УМЕТНОСТ (тдс)

Полажу се у четвртак, 14.12.2017.год. у 13:10сати у учионици бр.80

Комисија:

 • Ранчић Милица
 • Шипка Милена
 • Милошевић Радмила

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (I разред аутомеханичар, тзку, заваривач)

Полаже се у четвртак, 14.12.2017.год. у 13:00сати испред зборнице бр.15

Комисија:

 • Станковић Александар
 • Станковић Драган
 • Филиповић Саша

 

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ (тдс)

МОТОРНА ВОЗИЛА (вмв и рсут)

ТРАНСПОРТНО ПРАВО И ШПЕДИЦИЈА (вмв)

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (инструктор)

ГАРАЖЕ, СЕРВИСИ И ПАРКИРАЛИШТА (тдс)

ОСНОВЕ  ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (заваривач и рсут)

Полажу се у петак, 15.12.2017.год. у 12:30сати у кабинету бр.94

Комисија:

 • Бајић Ј. Александра
 • Ђаков Момчило
 • Радмиловић Марко
 • Радојевић Слободан

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (заваривач и аутомеханичар)

ТЕРМОДИНАМИКА (мтзкк)

МЕХАНИКА (заваривач и омо)

Полажу се у петак, 15.12.2017.год. у 09:00сати у кабинету бр.97

Комисија:

 • Стевановић Мирослава
 • Раденовић Братислав
 • Томић Слађана

 

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита се полаже у понедељак, 18.12.2017.год. у 12:00сати у учионици бр.80

Усмени део испита се полаже у уторак, 26.12.2017.год. у 12:00 сати учионици бр.80

Комисија:

 • Стојковић Добрица
 • Рачић Нада
 • Ковачевић Наталија

 

 

 

МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА (омо)

Полаже се у понедељак, 18.12.2017.год. у 12:30сати испред зборнице бр.15

Комисија:

 • Димитријевић Момчило
 • Перишић Светислав
 • Милићевић Драган

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (тдс, рсут, III разред вмв)

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ (инструктор)

ТЕРЕТИ  У ТРАНСПОРТУ (рсут)

Полажу се у понедељак, 18.12.2017.год. у 12:30 сати у кабинету бр.94

Комисија:

 • Радмиловић Марко
 • Јурић Јелица
 • Орлић Никола

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (тдс и мтзкк)

Писмени део испита се полаже у среду, 20.12.2017.год. у 12:30сати у учионици бр.80

Усмени део испита  се полаже у понедељак, 25.12.2017.год. у 11:30 сати учионици бр.80

Комисија:

 • Шаренац Марија
 • Петровић Оливера
 • Тошковић Снежана

СРПСКИ  ЈЕЗИК  И  КЊИЖЕВНОСТ (тдс, мтзкк и омо)

Писмени део испита се полаже у среду, 20.12.2017.год. у 14:15сати у учионици бр.80

Усмени део испита  се полаже у понедељак, 25.12.2017.год. у 14:00 сати учионици бр.80

Комисија:

 • Рајић Наташа
 • Марковић Драгана
 • Шиљић Стеван

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА (мтзкк)

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА (мтзкк)

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ(тзку)

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА (омо)

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ (аутомеханичар)

Полажу се у четвртак, 21.12.2017.год. у 12:30сати у кабинету бр.95

Комисија:

 • Томић Слађана
 • Алексић Г. Силвија
 • Ристић Јелена
 • Раденовић Милијана

–      Милићевић Срђан

 

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (инструктор)

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА (тдс)

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (заваривач)

Полажу се у петак, 22.12.2017.год. у 12:30сати у кабинету бр.94

Комисија:

 • Радмиловић Марко
 • Лазић Дарко
 • Ђуровић Боривоје

 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (II разред аутомеханичар)

Полаже се у уторак, 26.12.2017.год. у 12:30сати у аутомеханичарској радионици бр.41

Комисија:

 • Станковић Александар
 • Станковић Драган
 • Филиповић Саша

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ (вмв)

ИНСТРУКТОРСКИ  ИСПИТ

Полажу се у среду, 27.12.2017.год. у 12:00сати у кабинету бр.94

Комисија:

 • Радмиловић Марко
 • Лазић Дарко
 • Анђелковић Бобан

 

 

Помоћник директора:

Вемић Дејан

Погледајте и...

Comments are closed.