ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА у АВГУСТУ, школске  2019/2020.годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА у АВГУСТУ, школске  2019/2020.годинe

ФИЗИКА (1-17 и 2-12)

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА (1-13и 2-15)

Полажу се у понедељак, 17.08.2020.год. учионици бр.60 по следећем распореду:

одељење времепочеткаиспита
2-15 08:00
1-13 и 1-17 09:00
2-12 10:00

 

Комисија:

 • ОбрадовићВиолета, испитивач
 • СтојиловићЉиљана, члан
 • разреднистарешина, председниккомисије (1-13, 1-17, 2-12 и 2-15)

 

 

ИСТОРИЈА (1-14)

Полаже се понедељак, 17.08.2020.год. у 08:00 сати у учионици бр.56

Комисија:

 • Ранчић Милица, испитивач
 • ЂорђевићБожидар,члан
 • Јакшић Снежана, председник комисије

 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (2-13)

Полаже се понедељак, 17.08.2020.год. у 08:00 сати у учионици бр.58

Комисија:

 • Радојевић Слободан, испитивач
 • НушевићЉубомир,члан
 • Ћирић Д. Јасмина, председник комисије

 

СРПСКИ ЈЕЗИК (2-15 и 3-12)

Писмени део испита се полаже у уторак, 18.08.2020.год. у 08:00сати у учионици бр.58

Усмени део испита  се полаже у среду, 19.08.2020.год. у 08:00 сати у учионици бр.58

Комисија:

 • Рајић Наташа, испитивач
 • Стевановић Далиборка, члан
 • Разредни старешина,председник комисије (2-15 и 3-12)

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1-11, 1-17, 2-11, 2-15 и 2-18)

Писмени део испита се полаже у уторак, 18.08.2020.год. у 08:00 сати у учионици бр.60

Усмени део испита  се полаже у среду, 19.08.2020.год. у учионици бр.60 по следећем распореду:

 

одељење времепочеткаиспита
1-17 08:00
2-15 и 2-18 09:00
1-11 и 2-11 10:00

 

Комисија:

 • ЋирићДинићЈасмина, испитивач
 • ШаренацМарија, члан
 • разреднистарешина, председниккомисије (1-11, 1-17, 2-11, 2-15 и 2-18)

 

 

 

 

МЕХАНИКА (1-14 и2-11)

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (2-11)

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА (1-16)

Полажу се у уторак, 18.08.2020.год. у 08:00сати у учионици бр.95

Комисија:

 • ЈанојлићИвана, испитивач
 • Алексић Г. Силвија, члан

–     разредни старешина, председник комисије (1-14, 1-16 и 2-11)

 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (3-13)

Полажу се у уторак, 18.08.2020.год. у 09:00сати у учионици бр.95

Комисија:

 • Стевановић Мирослава, испитивач
 • Јанојлић Ивана, члан

–     Томић Слађана, председниккомисије

 

МАТЕМАТИКА (1-11, 1-13, 1-14, 1-15, 1-17, 1-18, 2-12, 2-13, 2-15, 2-16, 2-17, 3-11, 3-12, 3-13, 3-17 и 4-11)

Писмени део испита се полаже у четвртак, 20.08.2020.год. по следећем распореду:

 

време почетка испита одељење учионица
08:00 1-13, 2-11, 2-13, 3-11,

3-12, 3-13 и 3-17(р.)

60
10:00 1-16, 2-12 и 2-15 60

 

Усмени деоиспита се полаже у петак, 21.08.2020.год. у учионици бр.60 по следећем распореду:

одељење времепочетка

испита

1-13 и 1-16 08:00
2-11 09:30
2-12 10:30
2-13 и 2-15 12:30
3-12 14:00

 

Комисија (1-16, 2-12 и 2-15):

 • СпасојевићЖељка, испитивач
 • Павловић Весна, члан
 • разреднистарешина, председниккомисије(1-16, 2-12 и 2-15)

Комисија (1-13, 2-11, 2-13 и 3-12):

 • ПавловићВесна, испитивач
 • Спасојевић Жељка, члан

–   разреднистарешина,председниккомисије(1-13, 2-11, 2-13 и 3-12)

 

 

Усмени деоиспита за одељења 3-11, 3-13 и 3-17(разр.) се полаже у петак, 21.08.2020.год. у учионици бр.59 по следећем распореду:

 

Комисија (3-11, 3-13 и 3-17):

 • РачићНада, испитивач
 • Чолић Добрила, члан
 • разреднистарешина, председниккомисије(3-11, 3-13 и 3-17)

 

 

Помоћник директора:

Вемић Дејан

Погледајте и...

Comments are closed.