ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у ЈАНУАРУ (децембарски рок), школске  2021/2021.годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у ЈАНУАРУ (децембарски рок), школске  2021/2021.годинe

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (ВМВ)

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР)

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА (ВМВ)

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР)

ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ (ВМВ)

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (ТДС)

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ (ТДС)

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ИНСТРУКТОР, ВМВ, ТДС)

Полажу се у среду, 20.01.2021. године у 11:45 часова у кабинету  бр.94

Радмиловић Марко

Терзић Ленка

Анђелковић Бобан

 

АУТОМАТИЗАЦИЈА И РОБОТИКА (МТЗКК)

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И Ф.П.С. (ТЗКУ)

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА CNC МАШИНЕ (ТЗКУ)

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (ТЗКУ)

Полажу се у среду, 20.01.2021. године у 11:45 часова у кабинету  бр.60

Раденовић Милијана

Милићевић Срђан

Томић Слађана

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ЗАВАРИВАЧ, ТЗКУ)

Полаже се у четвртак, 21.01.2021. године у 11:45 часова  испред зборнице бр.15

Пешић Добрица

Станковић Драган

Реџић Миодраг

 

ФИЛОЗОФИЈА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

СОЦИОЛОГИЈА

ВЕРСКА НАСТАВА

Полажу се у четвртак, 21.01.2021. године у 11:45 часова у учионици бр.60

Денић Зорица

Шипка Милена

Голић Бранивој

 

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита полаже се петак, 22.01.2021. године у 11:45 часова учионици бр.58

Усмени део испита полаже се  у  понедељак, 25.01.2021. године  у 11:45 часова у учионици бр.58

Пецељ Коса

Илић Данијела

Михајловић Наталија

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Писмени део испита полаже се петак, 22.01.2021. године у 11:45 часова учионици бр.60

Усмени део испита полаже се  у  понедељак, 25.01.2021. године  у 11:45 часова у учионици бр.60

Рајић Наташа

Николић Милена

Шиљић Стеван

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у понедељак, 25.01.2021. године у 16:30 часова испред сале за физичко

Дабулханић Милош

Шипетић Александар

Шулкић Светлана

 

МЕХАНИКА (ТЗКУ)

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА (ТЗКУ)

Полажу се у уторак, 26.01.2021. године у 11:45 часова у кабинету бр.95

Бугариновић Владан

Јанојлић Ивана

Тошковић Радован

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА (ТДС)

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА (ВМВ)

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (ВМВ)

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА (РСУТ)

СКЛАДИШТА (РСУТ)

Полажу се у уторак, 26.01.2021. године у 11:45 часова у кабинету  бр.94

Лазић Дарко

Орлић Никола

Адамовић Владимир

 

ВОЗИЛА (ИНСТРУКТОР)

МОТОРНА ВОЗИЛА (ВМВ)

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА (ТДС)

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ (ВМВ, РСУТ)

Полажу се у четвртак, 28.01.2021. године у 11:45 часова у кабинету бр.94

Радмиловић Марко

Лазић Дарко

Бајић Јовановић Александра

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ  ИСПИТ

 

ИНСТРУКТОР  ВОЖЊЕ

Полаже се у четвртак, 28.01.2021.године у 11:45 часова у кабинету бр.94

Радмиловић Марко

Лазић Дарко

Анђелковић Бобан

 

 

Помоћник директора:

Вемић Дејан

 

Погледајте и...

Comments are closed.