ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у ОКТОБРУ, школске  2020/2021.годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у ОКТОБРУ, школске  2020/2021.годинe

 

ФИЗИКА (ТДС)

ХЕМИЈА (МТЗКК)

Полажу се у понедељак, 19.10.2020. године у 12:00 часова у бр. 60

Стојиловић Љиљана

Ранковић Јасмина

Обрадовић Нада

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (РСУТ, ТДС, ИНСТРУКТОР и ВМВ)

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ (ТДС и ВМВ)

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР)

Полажу се у понедељак, 19.10.2020. године у 12:00 часова у кабинету бр.94

Радмиловић Марко

Терзић Ленка

Ђаков Момчило

 

МЕХАНИКА (МТЗКК)

Писмени део испита полаже се у уторак, 20.10.2020. године у 11:45 часова у кабинету бр.95

Усмени део испита полаже се  у среду, 21.10.2020. године  у 12:00 часова у кабинету бр.95

Бугариновић Владан

Јанојлић Ивана

Тошковић Радован

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Писмени део испита полаже се у уторак, 20.10.2020. године у 11:45 часова у бр.60

Усмени део испита полаже се  у четвртак, 22.10.2020. године  у 11:45 часова у бр.60

Марковић Драгана

Стевановић Далиборка

Ђорђевић Силвиа

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Писмени део испита полаже се у уторак, 20.10.2020. године у 11:45 часова у бр.70

Усмени део испита полаже се  у четвртак, 22.10.2020. године  у 11:45 часова у бр.70

Гарић Милица

Радмиловић Јелена

Шаренац Марија

 

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (ВМВ)

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА (ВМВ)

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (МТЗКК)

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА (МТЗКК)

Полажу се у среду, 21.10.2020. године у 12:00 часова у кабинету бр.95

Бугариновић Владан

Јанојлић Ивана

Тошковић Радован

 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у среду, 21.10.2020. године у 14:35 часова испред сале за физичко

Дабулханић Милош

Шипетић Александар

Шулкић Светлана

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ЗАВАРИВАЧ)

Полаже се у среду, 21.10.2020. године у 12:30 часова  у радионици бр.36

Милосављевић Драгоје

Пешић Добрица

Станковић Драган

 

ВОЗИЛА (ИНСТРУКТОР)

МОТОРНА ВОЗИЛА (ВМВ)

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА (ТДС)

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ (ВМВ)

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА (РСУТ)

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (ВМВ и ТДС)

СРЕДСТВА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА (РСУТ)

Полажу се у петак, 23.10.2020. године у 12:00 часова у кабинету бр.94

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Орлић Никола

 

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита полаже се петак, 23.10.2020. године у 11:45 часова у бр.60

Усмени део испита полаже се  у  понедељак, 26.10.2020. године  у 11:45 часова у бр.60

Спасојевић Жељка

Рачић Нада

Карличић Горан

 

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ (ИНСТРУКТОР)

САОБРАЋАЈНА ПСИХОЛОГИЈА (ТДС)

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (ВМВ)

ЕКОНОМИКА САОБРАЋАЈА (РСУТ)

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ НА ВОЗИЛУ (ВМВ)

Полажу се у понедељак, 26.10.2020. године у 12:00 часова у кабинету бр.94

Јурић Јелица

Петровић Никола

Радојевић Слободан

 

ТЕРЕТ У ТРАНСПОРТУ (ТДС и ВМВ)

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ (ИНСТРУКТОР)

ПРЕВОЗ РОБЕ (РСУТ)

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА (ВМВ)

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (ВМВ)

РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (ТДС)

Полажу се у уторак, 27.10.2020. године у 12:00 часова у кабинету  бр.94

Лазић Дарко

Бајић Јовановић Александра

Терзић Ленка

 

 

 

 

АУТОМАТИЗАЦИЈА И РОБОТИКА (МТЗКК)

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ (ТЗКУ)

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (ЗАВАРИВАЧ)

Полажу се у уторак, 27.10.2020. године у 12:00 часова у кабинету  бр.95

Стевановић Мирослава

Васић Софија

Милићевић Срђан

 

ФИЛОЗОФИЈА (МТЗКК)

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (МТЗКК)

ВЕРСКА НАСТАВА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Полажу се у среду, 28.10.2020. године у 12:00 часова   у бр.60

Денић Зорица

Шипка Милена

Голић Бранивој

 

 

Помоћник директора:

Вемић Дејан

 

Погледајте и...

Comments are closed.