ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА у ЈУНУ, школске  2023/2024. годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА у ЈУНУ, школске  2023/2024. годинe

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у понедељак, 10. 6. 2024. год. у 9.00 часова

 

– одељење 4-11,        учионице бр. 70 и 72, дежурни наставници Марковић Иван и Дабулханић Милош

 

– одељење 4-12,        учионице бр. 97 и 98, дежурни наставници Ђондовић Дејан и Димитријевић Игор

 

– одељење 4-13,        учионица бр.96, дежурни наставници Јованов Злата и Диздар Сања

 

Комисија:

 • Марковић Драгана
 • Рајић Наташа
 • Шиљић Стеван

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ 4-12

 

МАТЕМАТИКА

            Полаже се у уторак, 11. 6. 2024. год. у 12.30 часова у учионици бр.82

Комисија:

 • Спасојевић Жељка
 • Живковић Јадранка
 • Анђелковић Јелена

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

Полаже се у уторак, 11. 6. 2024. год. у 8.00 часова у учионици бр.82

                        Комисија:

 • Анђелковић Јелена
 • Милићевић Срђан
 • Марковић Иван

 

УСМЕНА  ОДБРАНА  МАТУРСКОГ  ИСПИТА 4-12

 

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

КОНСТРУИСАЊЕ

Полаже се у среду, 12. 6. 2024. год. у 13.30 часова у кабинету бр. 82

                        Комисија:

 • Анђелковић Јелена
 • Бугариновић Владан
 • Тошковић Радован
 • Јанојлић Ивана

 

ПРОВЕРА СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА – ТЕСТ

 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (4-11)

Полаже се у среду, 12. 6. 2024. год. у 10.00 часова

                        Дежурни наставници:

– кабинет 97 ,            Димитријевић Јелена

– кабинет 98,             Мартић Ненад

Комисија за преглед тестова:

 • Раденовић Милијана
 • Јакшић Снежана
 • Милићевић Срђан

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (4-13)

Полаже се у среду, 12. 6. 2024. год. у 10.00 часова

Дежурни наставници:

– кабинет 92 ,            Шаренац Марија

– кабинет 94,             Шипка Милена

Комисија за преглед тестова:

 • Адамовић Владимир
 • Терзић Ленка
 • Радмиловић Марко

 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (4-11)

Полаже се у петак, 14. 6. 2024. год. у 7.00 часова у кабинету бр.20

                        Комисија:

 • Радивојевић Милан
 • Бугариновић Владан
 • Јовановић Александар
 • Представник послодаваца

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (4-13)

Полаже се у уторак, 11. 6. 2024. год. у 8.00 часова у кабинетима бр.99 и 100

                        Комисија:

 • Коцић Стојановић Аница
 • Којић Дарко
 • Адамовић Владимир
 • Представник послодаваца

ЗАВРШНИ ИСПИТ

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (3-16)

Полаже се у среду, 12. 6. 2024.год. у 13.30 часова у кабинету бр.92

                        Комисија:

 • Анђелковић Бобан
 • Лазић Дарко
 • Социјални партнер

РУКОВАЛАЦ СРЕДСТВИМА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА (3-17)

Полаже се у уторак 11. 6. 2024. год. у 8.00 часова у Железари

                        Комисија:

 • Бајић Јовановић Александра
 • Орлић Никола
 • Социјални партнер

БРАВАР ЗАВАРИВАЧ (3-13)

Полаже се у уторак, 11. 6. 2024. год. у 8.00 часова у радионици бр.36

                        Комисија:

 • Терзић Јован
 • Васић Софија
 • Социјални партнер

Полаже се у уторак, 11. 6. 2024. год. у 10.00 часова у радионици бр.36

                        Комисија:

 • Станковић Драган
 • Јанојлић Ивана
 • Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – СТРУГАР –конвенционалне машине (3-13)

Полаже се у уторак, 11. 6. 2024. год. у 7.00 часова у радионици бр.25

                        Комисија:

 • Станковић Ненад
 • Јакшић Снежана
 • Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ГЛОДАЧ –конвенционалне машине (3-13)

Полаже се у уторак, 11. 6. 2024. год. у 7.00 часова у радионици бр.39

                        Комисија:

 • Којић Александар
 • Раденовић Милијана
 • Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – БРУСАЧ –конвенционалне машине (3-13)

Полаже се у уторак, 11. 6. 2024. год. у 7.00 часова у радионици бр.33

                        Комисија:

 • Милићевић Драган
 • Радивојевић Милан
 • Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – CNC – СТРУГАР (3-13)

Полаже се у четвртак, 13. 6. 2024. год. у 7.00 часова у кабинету бр.26

                        Комисија:

 • Јакшић Снежана
 • Раденовић Милијана
 • Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – CNC – ГЛОДАЧ (3-13)

Полаже се у четвртак, 13. 6. 2024. год. у 10.00 часова у кабинету бр.20

                        Комисија:

 • Јовановић Александар
 • Раденовић Милијана

– Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – CNC – БРУСАЧ (3-13)

Полаже се у четвртак, 13. 6. 2024. год. у 7.00 часова у кабинету бр.26

                        Комисија:

 • Радивојевић Милан
 • Јанојлић Ивана
 • Социјални партнер

БРАВАР (3-18)

Полаже се у понедељак, 10. 6. 2024.год. у 9.00 часова у радионици бр.21

                        Комисија:

 • Ћуковић Бранислав
 • Раденовић Братислав
 • Шипетић Александар

Погледајте и...

Comments are closed.