ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ ПОЛАГАЊЕ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА у ЈУНУ, школске  2023/2024. годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ ПОЛАГАЊЕ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА у ЈУНУ, школске  2023/2024. годинe

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у понедељак, 3. 6. 2024. год. у 13.30 часова

 

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у уторак, 4. 6. 2024. год. у 15.30 часова

 

Комисија:

  • Рајић Наташа
  • Марковић Драгана
  • Радивојевић Милан

 

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Полаже се у понедељак, 3. 6. 2024. год. у 13.30 часова

 

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Полаже се у уторак, 4. 6. 2024. год. у 12.30 часова

 

Комисија:

  • Павловић Весна
  • Михајловић Наталија
  • Коцић Стојановић Аница

 

 

 

 

 

 

 

 

Пом. директора

Погледајте и...

Comments are closed.