ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у АПРИЛСКОМ испитном року, школске  2022/2023.годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у АПРИЛСКОМ испитном року, школске  2022/2023.годинe

ИСТОРИЈА – испитивач Ранчић Милица

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА – испитивач Обрадовић Виолета

ФИЗИКА – испитивач Обрадовић Виолета

ГЕОГРАФИЈА – испитивач Јовановић Добрисав

Полажу се у среду, 19. 4. 2023. године  у 12.30 сати у кабинету 77

Комисија:

Ранчић Милица

Обрадовић Виолета

Јовановић Добрисав

Консултације се одржавају у петак 7. 4. 2023. у 8.00 за ГЕОГРАФИЈУ и у 12.30 сати за ИСТОРИЈУ и ФИЗИКУ/ТЕХНИЧКУ ФИЗИКУ

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Шипетић Александар

Полаже се у петак, 19. 4. 2023. године  у 11.00 сати у фискултурној сали

Комисија:

Шипетић Александар

Панић Сања

Ђурић Владимир

Консултације се одржавају у петак 7. 4. 2023. у 14.15 сати

 

БИОЛОГИЈА – испитивач Обрадовић Нада

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – испитивач Обрадовић Нада

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Јованов Злата

ПРЕДУЗЕТНИШТВО – испитивач Петровић Никола

ВЕРСКА НАСТАВА – испитивач Голић Бранивој

Полажу се у четвртак, 20. 4. 2023. године  у 13.10 сати у кабинету 84

Комисија:

Обрадовић Нада

Јованов Злата

Петровић Никола

Голић Бранивој

Консултације се одржавају у петак 7. 4. 2023. у 13.10 сати

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (БРАВАР, ТКУ ЦНЦ)– испитивачи Филиповић Саша и Којић Александар

МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА– испитивач Милићевић Драган

Полаже се у петак 21. 4. 2023. године у 12.30 сати испред кабинета 15

Комисија:

Филиповић Саша

Милићевић Драган

Којић Александар

Консултације се одржавају у петак 7. 4. 2023. у 12.30 сати

 

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ – испитивач Анђелковић Бобан

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА – испитивач Анђелковић Бобан

ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ – испитивач Радмиловић Марко

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (ТДС) – испитивач Адамовић Владимир

Полажу се у понедељак, 24. 4. 2023. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Анђелковић Бобан

Радмиловић Марко

Адамовић Владимир

Консултације се одржавају у среду, 19. 4. 2023. године у 13.30 сати

 

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА – испитивач Анђелковић Јелена

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА – испитивач Анђелковић Јелена

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ – испитивач Томић Слађана

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА – испитивач Раденовић Братислав

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – испитивач Максимовић Ивана

Полажу се у понедељак, 24. 4. 2023. године  у 13.30 сати у кабинету 100

Комисија:

Анђелковић Јелена

Томић Слађана

Раденовић Братислав

Максимовић Ивана

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. у 12.30 сати код проф. Максимовић Иване и проф. Раденовић Братислава, у 14.15 сати код проф. Томић Слађане и проф. Анђелковић Јелене

 

ХЕМИЈА – испитивач Ранковић Јасмина

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА – испитивач Денић Зорица

Полажу се у уторак, 25. 4. 2023. године  у 17.15 сати у учионици 74

Комисија:

Ранковић Јасмина

Милошевић Радмила

Денић Зорица

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. у 9.00 сати

 

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА – испитивач Лазић Дарко

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА – Којић Дарко

ТЕРЕТ У ТРАНСПОРТУ – испитивач Орлић Никола

Полажу се у уторак, 25. 4. 2023. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Лазић Дарко

Којић Дарко

Орлић Никола

Консултације се одржавају у среду, 19. 4. 2023. године у 16.15 сати

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ – испитивач Анђелковић Јелена

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА – испитивач Живак Софија

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ – испитивач Живак Софија

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – испитивач Раденовић Милијана

ТЕРМОДИНАМИКА – испитивач Томић Слађана

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (ВМВ) – испитивач Петровић Манић Верица

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (БЗ) – испитивач Живак Софија

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА МАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА – испитивач Анђелковић

Јелена

МЕХАТРОНИКА – испитивач Јовановић Александар

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – испитивач Радојевић Слободан ИСПИТ ЈЕ У 13.10

Полажу се у уторак, 25. 4. 2023. године  у 12.30 сати у кабинету 96

Комисија:

Раденовић Милијана

Анђелковић Јелена

Живак Софија

Томић Слађана

Петровић Манић Верица

Јовановић Александар

Радојевић Слободан – ИСПИТ ЈЕ У 13.10

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. у 12.30 сати

 

ОСНОВЕ МАШИНСТВА – испитивач Радивојевић Милан

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА – испитивач Радивојевић Милан

Полажу се у среду, 26. 4. 2023. године  у 12.30 сати у кабинету 13

Комисија:

Радивојевић Милан

Станојевић Зоран

Совтић Иван

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. у 15.00 сати

 

МАТЕМАТИКА  – испитивач Живковић Јадранка

Писмени део испита полаже се у среду, 26. 4. 2023. године у 14.00 сати у кабинету 96

Усмени део испита полаже се  у петак, 28. 4. 2023. године  у 11.30 сати у кабинету 96

Комисија:

Живковић Јадранка

Спасојевић Жељка

Михајловић Наталија

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. године у 15.00 сати

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – испитивач Шиљић Стеван

Писмени део испита полаже се у среду, 26. 4. 2023. године у 14.00 сати у кабинету 98

Усмени део испита полаже се  у петак, 28. 4. 2023. године  у 13.30 сати у кабинету 98

Комисија:

Јелисавчић Далиборка

Рајић Наташа

Шиљић Стеван

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. у 14.30 сати

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК– испитивач Динић Ћирић Јасмина

Писмени део испита полаже се у четвртак, 27. 4. 2023. године у 14.15 сати у кабинету 98

Усмени део испита полаже се  у среду, 3. 5. 2023. године  у 12.00 сати у кабинету 98

Комисија:

Динић Ћирић Јасмина

Шаренац Марија

Шипка Милена

Консултације се одржавају у четвртак 20. 4. 2023. у 14.15 сати

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ВМВ, ТДС, ИНСТРУКТОР)– испитивачи Радмиловић Марко, Коцић Стојановић Аница, Којић Дарко

МОТОРНА ВОЗИЛА  – испитивачи Радмиловић Марко, Којић Дарко

Полаже се у четвртак 27. 4. 2023. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Коцић Стојановић Аница

Којић Дарко

Консултације се одржавају у четвртак 20. 4. 2023. у 12.30 сати

 

МЕХАНИКА – испитивач Томић Слађана

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ – испитивач Јанојлић Ивана

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ – испитивач Раденовић Милијана

Полажу се у четвртак, 4. 5. 2023. године  у 12.30 сати у кабинету 77

Комисија:

Томић Слађана

Раденовић Милијана

Јанојлић Ивана

Консултације се одржавају у четвртак 27. 4. 2023. у 12.30 сати

 

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ– испитивач Јурић Јелица

ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ– испитивач Јурић Јелица

САОБРАЋАЈНА ПСИХОЛОГИЈА– испитивач Јурић Јелица

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР)– испитивач Терзић Ленка

ТРАСОЛОГИЈА – испитивач Терзић Ленка

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА – испитивач Коцић Стојановић Аница

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ – испитивач Бајић Јовановић Александра

Полажу се у понедељак, 8. 5. 2023. године у 13.15 сати у бр. 94

Комисија:

Јурић јелица

Терзић Ленка

Коцић Стојановић Аница

Консултације се одржавају у понедељак, 24. 4. 2023. године у 14.15 код проф. Терзић Ленке, у 16.15 код проф. Коцић Стојановић Анице и у 15.30 код проф. Јурић Јелице и проф. Бајић Јовановић Александре

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ –ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Полаже се у уторак 9. 5. 2023. године у 12.30 сати у кабинету 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Социјални партнер

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ – ИНСТРУКТОР

Полаже се у уторак 9. 5. 2023. године у 12.30 сати у кабинету 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Којић Дарко

 

Мирослава Стевановић

Погледајте и...

Comments are closed.