ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у АВГУСТОВСКОМ испитном року, школске  2021/2022.годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у АВГУСТОВСКОМ испитном року, школске  2021/2022.годинe

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Јованов Злата

ВЕРСКА НАСТАВА – испитивач Голић Бранивој

ФИЛОЗОФИЈА – испитивач Денић Зорица

СОЦИОЛОГИЈА – испитивач Шипка Милена

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА – испитивач Шипка Милена

Полажу се у понедељак, 22. 8. 2022. године у 10.00 сати у бр. 6

Комисија:

Јованов Злата

Голић Бранивој

Денић Зорица

Шипка Милена

Консултације се одржавају у понедељак 15. 8. 2022. у 10.00 сати у бр. 77

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА АУТОМЕХАНИЧАР – испитивач Станковић Александар

Полаже се у понедељак, 22. 8. 2022. године у 8.00 сати у радионици

Комисија:

Станковић Александар

Којић Александар

Станковић Ненад

Консултације се одржавају у понедељак 15. 8. 2022. у 8.00 сати у радионици

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – испитивач Јасмина Динић Ћирић

Писмени део испита полаже се у понедељак, 22. 8. 2022. године у 8.00 сати у бр. 8

Усмени део испита полаже се  у четвртак, 25. 8. 2022. године  у 10.00 сати у бр. 8

Комисија:

Динић Ћирић Јасмина

Шаренац Марија

Димитријевић Јелена

Консултације се одржавају у понедељак 15. 8. 2022. у 8.00 сати у бр. 60

 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ – испитивач Радојевић Слободан

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ – испитивачи Јанојлић Ивана и Анђелковић Јелена

Полажу се у уторак, 23. 8. 2022. године у 8.00 сати у бр. 77

Комисија:

Радојевић Слободан

Јанојлић Ивана

Анђелковић Јелена

Консултације се одржавају у уторак 16. 8. 2022. у 8.00 сати у бр. 72

 

 

 

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА – испитивач Лазић Дарко

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА – испитивач Лазић Дарко

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА – испитивач Терзић Ленка

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – испитивач Терзић Ленка

РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – испитивач Анђелковић Бобан

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ – испитивач Лазић Дарко

Полажу се у уторак, 23. 8. 2022. године у 8.00 сати у бр. 94

Комисија:

Лазић Дарко

Терзић Ленка

Анђелковић Бобан

Консултације се одржавају у уторак 16. 8. 2022. у 8.00 сати у бр. 94

 

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА – испитивач Бугариновић Владан

Полаже се у среду, 24. 8. 2022. године у 8.00 сати у бр. 95

Комисија:

Бугариновић Владан

Раденовић Братислав

Орлић Никола

Консултације се одржавају у среду 17. 8. 2022. у 8.00 сати у бр. 95

 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА – испитивач Анђелковић Бобан

ТЕРЕТИ У ТРАНСПОРТУ – испитивач Бајић Јовановић Александра

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА – испитивач Орлић Никола

СКЛАДИШТА – испитивач Орлић Никола

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ – испитивач Бајић Јовановић Александра

Полажу се у среду, 24. 8. 2022. године у 8.00 сати у бр. 94

Комисија:

Анђелковић Бобан

Бајић Јовановић Александра

Орлић Никола

Консултације се одржавају у среду 17. 8. 2022. у 8.00 сати у бр. 94

 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – испитивач Обрадовић Нада

Полаже се у среду, 24. 8. 2022. године у 8.00 сати у бр. 10

Комисија:

Обрадовић Нада

Кучинар Зорица

Димитријевић Јелена

Консултације се одржавају у среду 17. 8. 2022. у 8.00 сати у бр. 10

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА МТЗКК – испитивач Станковић Драган

Полаже се у четвртак, 25. 8. 2022. године у 8.00 сати у радионици

Комисија:

Станковић Драган

Милићевић Драган

Филиповић Саша

Консултације се одржавају у четвртак, 18. 8. 2022. године у 8.00 сати у радионици

ОСНОВИ МАШИНСТВА – испитивач Радивојевић Милан

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (АУТОМЕХАНИЧАР) – испитивач Раденовић Братислав

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ (МТЗКК) – испитивач Васић Софија

ТЕХНОЛОГИЈА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА И ПРОЦЕСНЕ ОПРЕМЕ – испитивач Васић Софија

Полажу се у четвртак, 25. 8. 2022. године у 9.00 сати у кабинету 82

Комисија:

Раденовић Братислав

Радивојевић Милан

Васић Софија

Консултације се одржавају у четвртак, 18. 8. 2022. године у 9.00 сати у кабинету 82

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Дабулханић Милош

ИЗАБРАНИ СПОРТ – испитивач Мартић Ненад

Полажу се у петак, 26. 8. 2022. године у 12.00 сати у сали за физичко

Комисија:

Дабулханић Милош

Мартић Ненад

Шипетић Александар

Консултације се одржавају у петак, 19. 8. 2022. године у 12.00 сати у сали за физичко

 

ВОЗИЛА – испитивач Радмиловић Марко

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА – испитивач Којић Дарко

МОТОРНА ВОЗИЛА – испитивач Радмиловић Марко

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ИНСТРУКТОР) – испитивач Радмиловић Марко

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА – испитивач Радмиловић Марко

ПРЕДУЗЕТНИШТВО – испитивач Коцић Стојановић Аница

Полажу се у петак, 26. 8. 2022. године у 8.00 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Којић Дарко

Коцић Стојановић Аница

Консултације се одржавају у петак, 19. 8. 2022. у 8.00 сати у бр. 94

 

МЕХАНИКА – испитивач Петровић Манић Верица

КОНСТРУИСАЊЕ – испитивач Петровић Манић Верица

ТЕРМОДИНАМИКА – испитивач Томић Слађана

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА – испитивач Тошковић Радован

Полажу се у петак 26. 8. 2022. године у 9.00 сати у бр. 60

Комисија:

Петровић Манић Верица

Тошковић Радован

Томић Слађана

Консултације се одржавају у петак 19. 8. 2022. у 9.00 сати у бр. 60

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – испитивач Марковић Драгана

Писмени део испита полаже се у понедељак 29.08.2022.године у 9.00 сати у броју 72
Усмени део испита полаже се у уторак 30.08.2022. године у 8.00 сати броју 72

Комисија:

Марковић Драгана

Шиљић Стеван

Стевановић Далиборка

Консултације се одржавају у понедељак 22. 08. 2022. у 8.00 сати у бр. 72

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ВМВ) – испитивачи Којић Дарко, Коцић Стојановић Аница

ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ – испитивач Јурић Јелица

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ – испитивач Јурић Јелица

Полажу се у понедељак 29. 8. 2022. године у 12.00 сати у бр. 92

Комисија:

Јурић Јелица

Коцић Стојановић Аница

Којић Дарко

Консултације се одржавају у понедељак 22. 8. 2022. у 12.00 сати у бр. 92

 

МАТЕМАТИКА  – испитивач Спасојевић Жељка

Писмени део испита полаже се у среду, 31. 8. 2022. године у 8.00 сати у учионици 70

Усмени део испита полаже се  у четвртак, 1. 9. 2022. године  у 11.00 сати у учионици 70

Комисија:

Михајловић Наталија

Максимовић Ивана

Спасојевић Жељка

Консултације се одржавају у ЧЕТВРТАК, 25. 8. 2022. године у 8.00 сати у учионици 70

 

 

 

 

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ – АУТОМЕХАНИЧАР

Полаже се у петак 26. 8. 2022. године у 8.00 сати у радионици

Комисија:

Станковић Александар

Раденовић Братислав

Којић Александар

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ – ИНСТРУКТОР

Полаже се у петак, 26. 8. 2022. године у 9.00 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Којић Дарко

Коцић Стојановић Аница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ – ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у понедељак, 29. 8. 2022. год. у 9.00 часова у учионици 70

Комисија:

Марковић Драгана

Стевановић Далиборка

Шиљић Стеван

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Полаже се у петак, 26. 8. 2022. год. у 10.00 часова у кабинету бр.94

            Комисија:

Радмиловић Марко

Адамовић Владимир

Терзић Ленка

 

УСМЕНА  ОДБРАНА  МАТУРСКОГ  РАДА

Полаже се у уторак, 30. 8. 2022. год. у 9.00 часова у кабинету бр.92

            Комисија:

Бајић Јовановић Александра

Којић Дарко

Коцић Стојановић Аница

 

Пом.дир.

Мирослава Стевановић

Погледајте и...

Comments are closed.