ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТ у АВГУСТУ, школске  2019/2020.годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТ у АВГУСТУ, школске  2019/2020.годинe

ПРЕВОЗ РОБЕ (3-17)

Полажесепонедељак, 17.08.2020.год.у 08:00 сати у учионици бр.95

Комисија:

  • Лазић Дарко, испитивач
  • Бајић Ј. Александра,члан
  • Шипетић Александар, председниккомисије

СРПСКИ ЈЕЗИК (3-17)

Писмени део испита се полаже у уторак, 18.08.2020.год. у 08:00сати у учионици бр.58

Усмени део испита  се полаже у среду, 19.08.2020.год. у 08:00 сати у учионици бр.58

Комисија:

  • Стевановић Далиборка, испитивач
  • РајићНаташа, члан
  • Васић Софија, председник комисије

МАТЕМАТИКА (3-17)

Писмени део испита се полаже у четвртак, 20.08.2020.год. у 08:00 часовау учионици бр.60

Усмени деоиспита се полаже у петак, 21.08.2020.год. у 08:30 часова учионици бр.59 по следећем распореду:

 

Комисија:

  • Чолић Добрила, испитивач
  • Рачић Нада, члан
  • Шипетић Александар, председниккомисије

 

Помоћник директора:

Вемић Дејан

Погледајте и...

Comments are closed.