ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у ЈУНСКОМ испитном року, школске  2021/2022.годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у ЈУНСКОМиспитном року, школске  2021/2022.годинe

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ – испитивач ЈурићЈелица

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ– испитивач ЈурићЈелица

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ– испитивач Лазић Дарко

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА– испитивач Лазић Дарко

РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА– испитивач Анђелковић Бобан

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА– испитивач Анђелковић Бобан

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ – испитивач Анђелковић Бобан

Полажу се у понедељак, 20.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Јурић Јелица

Лазић Дарко

Анђелковић Бобан

Консултације се одржавају у понедељак 13. 6. 2022. у 12.30 сати у бр. 94

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  – испитивач Шиљић Стеван

Писмени део испита полаже се у понедељак, 20.6.2022. године у 12.00 сати у бр. 79

Усмени део испита полаже се  у четвртак, 23.6.2022. године  у 12.00 сати у бр. 79

Комисија:

Шиљић Стеван

Рајић Наташа

Стевановић Далиборка

Консултације се одржавају у понедељак, 13.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 79

МЕХАНИКА (МТЗКК) – испитивач Петровић Манић Верица

Писмени део испита полаже се у понедељак, 20. 6.2022. године у 12.00 сати у бр. 77

Усмени део испита полаже се  у уторак, 21. 6.2022. године  у 12.30 сати у бр. 95

Комисија:

Петровић Манић Верица

Тошковић Радован

Бугариновић Владан

Консултације се одржавају у понедељак, 13. 6.2022. године у 12.30 сати у бр. 82

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (БРАВАР)– испитивач Раденовић Братислав

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (АУТОМЕХАНИЧАР) – испитивач Раденовић Братислав

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (БРАВАР) – испитивач Раденовић Братислав

ТЕРМОДИНАМИКА – испитивач Томић Слађана

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА – испитивач Бугариновић Владан

Полажу се у понедељак, 20.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 95

Комисија:

Раденовић Братислав

Томић Слађана

Бугариновић Владан

Консултације се одржавају у понедељак 13. 6. 2022. у 12.30 сати у бр. 95

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – испитивачи Коцић Аница и Којић Дарко

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ – испитивач Орлић Никола

СРЕДСТВА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА – испитивач Орлић Никола

Полажу се у уторак, 21.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 92

Комисија:

Коцић Аница

Којић Дарко

Орлић Никола

Консултације се одржавају у уторак, 14.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 92

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ– испитивач Милићевић Срђан

РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ – испитивач Милићевић Срђан

МЕХАТРОНИКА – испитивач Бугариновић Владан

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА– испитивач Јанојлић Ивана

МЕХАНИКА – испитивачи Бугариновић Владан, Тошковић Радован и Петровић Манић Верица

КОНСТРУИСАЊЕ – испитивач Петровић Манић Верица

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА – испитивач Јанојлић Ивана

Полажу се у уторак, 21. 6.2022. године у 12.30 сати у бр. 95

Комисија:

Милићевић Срђан

Бугариновић Владан

Јанојлић Ивана

Тошковић Радован

Петровић Манић Верица

Консултације се одржавају у уторак 14. 6. 2022. у 12.30 сати у бр. 95

МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА – испитивач Милићевић Драган

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – испитивачиСтанковић Александар, Ћуковић Бранислав

Полажу се у уторак, 21.6.2022. године у 12.30 сати испред бр. 15

Комисија:

Милићевић Драган

Станковић Александар

Ћуковић Бранислав

Консултације се одржавају у уторак, 14.6.2022. године у 12.30 сати испред бр. 15

МАТЕМАТИКА  – испитивач Михајловић Наталија

Писмени део испита полаже се у среду, 22.6.2022. године у 12.00 сати у бр. 96

Усмени део испита полаже се  у петак, 24.6.2022. године  у 11.30 сати у бр. 96

Комисија:

Михајловић Наталија

Максимовић Ивана

Спасојевић Жељка

Консултације се одржавају у среду, 15.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 96

МОТОРНА ВОЗИЛА– испитивач Радмиловић Марко

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА– испитивач Радмиловић Марко

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА– испитивач Радмиловић Марко

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ– испитивач Адамовић Владимир

Полажу се у среду, 22.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Адамовић Владимир

Терзић Ленка

Консултације се одржавају у среду 15. 6. 2022. у 12.30 сати у бр. 94

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ– испитивач Анђелковић Јелена

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА– испитивач Анђелковић Јелена

ФИЗИКА– испитивач Обрадовић Виолета

Полажу се у среду, 22.6.2022. године у 12.30 сати испред у бр. 100

Комисија:

Анђелковић Јелена

Обрадовић Виолета

Васић Софија

Консултације се одржавају у среду 15. 6. 2022. у 12.30 сати испред броја 100

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА– испитивач Лазић Дарко

ТЕРЕТИ У ТРАНСПОРТУ – испитивач Орлић Никола

ШПЕДИЦИЈА – испитивач Орлић Никола

Полажу се у четвртак, 23.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 92

Комисија:

Лазић Дарко

Орлић Никола

Коцић Аница

Консултације се одржавају у четвртак, 16.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 92

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ – испитивач Јакшић Снежана

Полаже се у четвртак, 23. 6.2022. године у 12.30 сати у бр. 95

Комисија:

Јакшић Снежана

Радивојевић Милан

Раденовић Братислав

Консултације се одржавају у четвртак, 16. 6.2022. године у 12.30 сати у бр. 95

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ – испитивач Васић Софија

Полаже се у петак, 24. 6. 2022. године у 12.30 сати у бр. 77

Комисија:

Васић Софија

Милићевић Срђан

Голић Бранивој

Консултације се одржавају у петак, 17. 6. 2022. године у 12.30 сати у бр. 77

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА – испитивач Цветковић Мирослав

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА МАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА – испитивач Цветковић Мирослав

ОСНОВИ МАШИНСТВА– испитивач Радивојевић Милан

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА – испитивач Тошковић Радован

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ – испитивачи Јанојлић Ивана и Анђелковић Јелена

Полажу се у понедељак, 27. 6. 2022. године у 9.00 сати у бр. 96

Комисија:

Цветковић Мирослав

Радивојевић Милан

Тошковић Радован

Јанојлић Ивана

Анђелковић Јелена

Консултације се одржавају у понедељак, 20. 6. 2022. године у 12.30 сати у бр. 79

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Дабулханић Милош

ИЗАБРАНИ СПОРТ – испитивач Мартић Ненад

Полажу се у понедељак, 27. 6. 2022. године у 9.00 сати у фискултурној сали

Комисија:

Дабулханић Милош

Мартић Ненад

Диздар Сања

Консултације се одржавају у понедељак, 20. 6. 2022. године у 12.30 сати у фискултурној сали

ВЕРСКА НАСТАВА – испитивач Голић Бранивој

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Јованов Злата

ЛИКОВНА КУЛТУРА – испитивач Јованов Злата

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ – испитивач Милошевић Радмила

ФИЛОЗОФИЈА – испитивач Денић Зорица

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА – испитивач Шипка Милена

Полажу се у уторак, 28. 6. 2022. године  у 9.00 сати у бр. 70

Комисија:

Голић Бранивој

Јованов Злата

Милошевић Радмила

Денић Зорица

Шипка Милена

Консултације се одржавају у уторак, 21. 6. 2022. године у 12.30 сати у бр. 77

ИСПИТИВАЊЕ33 МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА – испитивач Тошковић Радован

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – испитивач Обрадовић Нада

Полажу се у уторак, 28. 6. 2022. године у 9.15 сати у бр. 72

Комисија:

Тошковић Радован

Обрадовић Нада

Денић Зорица

Консултације се одржавају у уторак, 21. 6.62022. године у 12.30 сати у бр. 79

ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ – испитивач Радмиловић Марко

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА – испитивач Терзић Ленка

ПРЕДУЗЕТНИШТВО – испитивач Коцић Аница

Полажу се у уторак, 28. 6. 2022. године у 9.00 сати у бр. 92

Комисија:

Радмиловић Марко

Терзић Ленка

Коцић Аница

Консултације се одржавају у уторак, 21. 6. 2022. године у 12.30 сати у бр. 92

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – испитивач Шаренац Марија

Писмени део испита полаже се у среду, 29. 6. 2022. године у 9.00 сати у бр. 70

Усмени део испита полаже се  у уторак, 30. 6. 2022. године  у 9.00 сати у бр. 70

Комисија:

Шаренац Марија

Динић Ћирић Јасмина

Димитријевић Јелена

Консултације се одржавају у среду, 22. 6.2022. године у 12.30 сати у бр. 82

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у понедељак, 13. 6. 2022. год. у 9.00 часова у бр. 98

Дежурни наставник:  Стевановић Далиборка

Комисија:

 • Марковић Драгана
 • Стевановић Далиборка
 • Шиљић Стеван

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ   МТЗКК

МАТЕМАТИКА

            Полаже се у уторак, 14. 6. 2022. год. у 10.30 часова у учионици бр.84

Комисија:

 • Спасојевић Жељка
 • Павловић Весна
 • Петровић Манић Верица

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

Полаже се у уторак, 14. 6. 2022. год. у 11.30 часова у учионици бр.84

                        Комисија:

 • Тошковић Радован
 • Петровић Манић Верица
 • Цветковић Мирослав

УСМЕНА  ОДБРАНА  МАТУРСКОГ  ИСПИТА  МТЗКК

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

КОНСТРУИСАЊЕ

Полаже се у среду, 15. 6. 2022. год. у 8.00 часова у кабинету бр. 84

                        Комисија:

 • Петровић Манић Верица
 • Бугариновић Владан
 • Алексић Глигорић Силвија
 • Јанојлић Ивана

ПРОВЕРА СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА – ТЕСТ  ТКУ ЦНЦ

Полаже се у среду, 15. 6. 2022. год. у 10.00 часова  у бр. 98

                        Дежурни наставник:  Мартић Ненад

Комисија за преглед тестова:

 • Раденовић Милијана
 • Јакшић Снежана
 • Милићевић Срђан

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД  ТКУ ЦНЦ

Полаже се у уторак, 14. 6. 2022. год. у 8.00 часова у кабинетима бр.20, 26 и 95

                        Комисија:

 • Братић Вукашин
 • Бугариновић Владан
 • Радивојевић Милан
 • Представник послодаваца

ЗАВРШНИ ИСПИТ

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Полаже се у среда, 15. 6. 2022.год. у 8.00 часова у кабинету бр.92

                        Комисија:

 • Анђелковић Бобан
 • Лазић Дарко
 • Социјални партнер

АУТОМЕХАНИЧАР

Полаже се у четвртак, 16. 6. 2022. год. у 11.30 часова у радионици бр.41

                        Комисија:

 • Станковић Александар
 • Раденовић Братислав
 • Јанојлић Ивана

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ

ИНСТРУКТОР

Полаже се у среду, 15. 6. 2022.год. у 8.00 часова у кабинету бр.92

                        Комисија:

 • Анђелковић Бобан
 • Лазић Дарко
 • Радмиловић Марко

 

Погледајте и...

Comments are closed.