ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у АПРИЛСКОМ року, школске  2021/2022.годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у АПРИЛСКОМ року, школске  2021/2022.годинe

 

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ (ИНСТРУКТОР) – испитивач Јелица Јурић

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ (ВМВ 2.) – испитивач Јелица Јурић

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (МТЗКК 4.) – испитивач Милена Шипка

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Милена Шипка

ВЕРСКА НАСТАВА – испитивач Бранивој Голић

ГЕОГРАФИЈА (МТЗКК 2.) – испитивач Добрисав Јовановић

Полажу се у понедељак, 18. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 98

Комисија:

Јурић Јелица

Шипка Милена

Бранивој Голић

Добрисав Јовановић

Консултације се одржавају у понедељак 11. 4. 2022. у 12.30 сати у бр. 98

 

КАНДИДАТ НИКОЛИЋ МАТЕЈА (ВМВ) ИСПИТ ИЗ ОСНОВА САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ МОЖЕ ДА ПОЛАЖЕ У ПОНЕДЕЉАК 9. 4. 2022. У 13.15 САТИ У БР.77, ПРЕ ТОГА НЕМА ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ

 

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР) – испитивач Ленка Терзић

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (ТДС 2, ВМВ 3.) – испитивач Бобан Анђелковић

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (ТДС 1.) – испитивач Владимир Адамовић

Полажу се у понедељак, 18. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 92

Комисија:

Терзић Ленка

Анђелковић Бобан

Адамовић Владимир

Консултације се одржавају у понедељак 11. 4. 2022. у 12.30 сати у бр. 92

 

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ (ВМВ 1.) – испитивач Бобан Анђелковић

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ (ИНСТРУКТОР) – испитивач Марко Радмиловић

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА (ТДС 4.) – испитивач Дарко Лазић

Полажу се у уторак, 19. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 92

Комисија:

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Лазић Дарко

Консултације се одржавају у уторак, 12. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 92

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Александар Шипетић

Полаже се у уторак, 19. 4. 2022. године у 13.00 сати у фискултурној сали

Комисија:

Шипетић Александар

Дабулханић Милош

Мартић Ненад

Консултације се одржавају у уторак, 12. 4. 2022. године у 13. 00 сати у фискултурној сали

 

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ (ИНСТРУКТОР) – испитивач Дарко Лазић

МОТОРНА ВОЗИЛА (ВМВ 1.) – испитивач Дарко Којић

МОТОРНА ВОЗИЛА (ВМВ 3, ТДС 3, ТДС 4.) – испитивач Марко Радмиловић

Полажу се у среду, 20. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 92

Комисија:

Радмиловић Марко

Којић Дарко

Лазић Дарко

Консултације се одржавају у среду, 13. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 92

 

БИОЛОГИЈА (МТЗКК 2.) – испитивач Нада Обрадовић

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – испитивач Слободан Радојевић

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ – испитивач Слободан Радојевић

ФИЗИКА (ВМВ 1.) – испитивач Виолета Обрадовић

Полажу се у среду, 20. 4. 2022. године у 13.15 сати у бр. 10

Комисија:

Обрадовић Нада

Радојевић Слободан

Обрадовић Виолета

Консултације се одржавају у среду, 13. 4. 2022. године у 13.15 сати у бр. 10

 

МАТЕМАТИКА (ТКУ ЦНЦ 2, 3, 4; МТЗКК 1; ВМВ 1, 2; РСУТ 1, 2; ТДС 1.) – испитивач Весна Павловић

Писмени део испита полаже се у четвртак, 21. 4. 2022. године у 12.00 сати у бр. 98

Усмени део испита полаже се  у уторак, 26. 4. 2022. године  у 11.00 сати у бр. 98

Комисија:

Павловић Весна

Михајловић Наталија

Максимовић Ивана

Консултације се одржавају у четвртак, 14. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 98

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (МТЗКК 2, 3, 4; БЗ 2; ВМВ 2; РСУТ 2; ТДС 2, 4.) – испитивач Драгана Марковић

Писмени део испита полаже се у четвртак, 21. 4. 2022. године у 12.00 сати у бр. 79

Усмени део испита полаже се  у уторак, 26. 4. 2022. године  у 13.15 сати у бр. 79

Комисија:

Марковић Драгана

Стевановић Далиборка

Шиљић Стеван

Консултације се одржавају у четвртак, 14. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 79

 

МЕХАНИКА (МТЗКК 2.) – испитивач Верица Петровић Манић

Писмени део испита полаже се у уторак, 26. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 77

Усмени део испита полаже се  у среду, 27. 4. 2022. године  у 10.00 сати у бр. 77

Комисија:

Петровић Манић Верица

Васић Софија

Цветковић Мирослав

Консултације се одржавају у уторак 19. 4. 2022. у 12.30 сати у бр. 77

 

ОСНОВИ МАШИНСТВА (ВМВ 2.) – испитивач Милан Радивојевић

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА (ОМО 3.) – испитивач Милан Радивојевић

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (ТКУ ЦНЦ 3.) – испитивач Радован Тошковић

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (ОМО 1.) – испитивач Мирослав Цветковић

Полажу се у уторак, 26. 4. 2022. године у 13.15 сати у бр. 97

Комисија:

Радивојевић Милан

Тошковић Радован

Цветковић Мирослав

Консултације се одржавају у уторак 19. 4. 2022. у 12.30 сати у бр. 97

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (БРАВАР) – испитивач Драган Станковић

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (АУТОМЕХАНИЧАР) – испитивач Александар Станковић

ЗАВРШНИ ИСПИТ (ЗАВАРИВАЧ) – испитивач Драгоје Милосављевић

Полажу се у уторак, 26. 4. 2022. године у 12.30 сати испред броја 15

Комисија:

Станковић Драган

Станковић Александар

Милосављевић Драгоје

Раденовић Братислав

Консултације се одржавају у уторак 19. 4. 2022. у 12.30 сати испред броја 15

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (ОМО 3.) – испитивач Тања Шакић

ФИЛОЗОФИЈА (МТЗКК 4.) – испитивач Зорица Денић

ЛИКОВНА КУЛТУРА (ВМВ 2, РСУТ 2.) – испитивач Злата Јованов

Полажу се у среду, 27. 4. 2022. године у 12.15 сати у бр. 82

Комисија:

Шакић Тања

Денић Зорица

Јованов Злата

Консултације се одржавају у среду, 20. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 82

 

МЕХАНИКА (ТКУ ЦНЦ 2.) – испитивач Радован Тошковић

МЕХАНИКА (ТКУ ЦНЦ 3.) – испитивач Владан Бугариновић

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ (ТКУ ЦНЦ 3, 4.) – испитивач Ивана Јанојлић

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (ВМВ 2.) – испитивач Ивана Јанојлић

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (БРАВАР 2, БЗ 2.) – испитивач Братислав Раденовић

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (БРАВАР 2.) – испитивач Братислав Раденовић

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА (ТКУ ЦНЦ 3.) – испитивач Милијана Раденовић

Полажу се у среду, 27. 4. 2022. године у 13.15 сати у бр. 95

Комисија:

Тошковић Радован

Бугариновић Владан

Јанојлић Ивана

Раденовић Братислав

Раденовић Милијана

Консултације се одржавају у среду, 20. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 95

 

ВОЗИЛА (ИНСТРУКТОР) – испитивач Марко Радмиловић

МОТОРНА ВОЗИЛА (ТДС 2.) – испитивач Марко Радмиловић

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР) – испитивач Марко Радмиловић

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (ВМВ 3.) – испитивач Аница Коцић Стојановић

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ВМВ 1. – кандидат Николић Матеја) – испитивач Владимир Адамовић

Полажу се у среду, 27. 4. 2022. године у 13.15 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Коцић Стојановић Аница

Адамовић Владимир

Консултације се одржавају у среду, 20. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 94

 

ТЕРЕТ У ТРАНСПОРТУ (ТДС 2, БМБ 3.) – испитивач Александра Бајић Јовановић

ТЕРЕТ У ТРАНСПОРТУ (РСУТ 2.) – испитивач Никола Орлић

РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (ТДС 2.) – испитивач Ленка Терзић

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА (ВМВ 2, 3.) – испитивач Дарко Лазић

Полажу се у четвртак, 28. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 92

Комисија:

Бајић Јовановић Александра

Орлић Никола

Терзић Ленка

Лазић дарко

Консултације се одржавају у четвртак, 21. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 92

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (МТЗКК 4, ТКУ ЦНЦ 4, ОМО 3, ВМВ 1, 2; РСУТ 1; ТДС 3, 4.) – испитивач Јасмина Динић Ћирић

Писмени део испита полаже се у четвртак, 28. 4. 2022. године у 12.00 сати у бр. 97

Усмени део испита полаже се  у среду, 4. 5. 2022. године  у 13.15 сати у бр. 97

Комисија:

Динић Ћирић Јасмина

Шаренац Марија

Радмиловић Јелена

Консултације се одржавају у четвртак, 21. 4. 2022. године у 13.30 сати у бр. 77

 

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА (МТЗКК 2.) – испитивач Јелена Анђелковић

Писмени део испита полаже се у четвртак, 28. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 77

Усмени део испита полаже се  у среду, 4. 5. 2022. године  у 10.00 сати у бр. 77

Комисија:

Анђелковић Јелена

Цветковић Мирослав

Васић Софија

Консултације се одржавају у четвртак, 21. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 77

 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ (ТКУ ЦНЦ 3.) – испитивач Милан Радивојевић

АЛАТИ И ПРИБОРИ (БЗ 2.) – испитивач Слађана Томић

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ (БРАВАР 2.) – испитивач Слађана Томић

Полажу се у четвртак, 28. 4. 2022. године у 13.15 сати у бр. 97

Комисија:

Радивојевић Милан

Томић Слађана

Јакшић Снежана

Консултације се одржавају у четвртак, 21. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 97

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (ТДС 2.) – испитивач Јелена Ађелковић

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (ОМО 1.) – испитивач Јелена Ађелковић

Полажуе се у среду, 4. 5. 2022. године  у 10.00 сати у бр. 77

Комисија:

Анђелковић Јелена

Цветковић Мирослав

Васић Софија

Консултације се одржавају у четвртак, 21. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 77

 

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА (ТКУ ЦНЦ 3, 4.) – испитивач Владан Бугариновић

РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ (МТЗКК 3.) – испитивач Срђан Милићевић

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА (ОМО 3.) – испитивач Милан Радивојевић

Полажу се у четвртак, 5. 5. 2022. године у 13.15 сати у бр. 95

Комисија:

Бугариновић Владан

Милићевић Срђан

Радивојевић Милан

Консултације се одржавају у четвртак, 28. 4. 2022. године у 13.15 сати у бр. 95

 

ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ (ВМВ 2.) – испитивач Марко Радмиловић

МОТОРНА ВОЗИЛА (ВМВ 2.) – испитивач Марко Радмиловић

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ИНСТРУКТОР) – испитивач Марко Радмиловић

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ТДС 3, РСУТ 2.) – испитивач Бобан Анђелковић

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ВМВ 3.) – испитивач Дарко Којић

ЗАВРШНИ ИСПИТ – ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – испитивач Бобан Анђелковић

Полажу се у петак, 6. 5. 2022. године у 13.15 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Којић Дарко

За завршни испит – социјални партнер

Консултације се одржавају у петак, 29

. 4. 2022. године у 13.15 сати у бр. 94

 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА (ТКУ ЦНЦ 3, 4.) – испитивач Владан Бугариновић

МАШИНСКА ОБРАДА НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА (ОМО 3.) – испитивач Милан Радивојевић

АУТОМАТИЗАЦИЈА И РОБОТИКА (МТЗКК 4.) – испитивач Срђан Милићевић

Полажу се у петак, 6. 5. 2022. године у 12.30 сати у бр. 95

Комисија:

Бугариновић Владан

Радивојевић Милан

Милићевић Срђан

Консултације се одржавају у петак, 29. 4. 2022. године у 12.30 сати у бр. 95

Погледајте и...

Comments are closed.