ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  КОНСУЛТАЦИЈЕ  ЗА ПОЛАГАЊЕ ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у ФЕБРУАРСКОМ року, школске  2021/2022.годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  КОНСУЛТАЦИЈЕ  ЗА ПОЛАГАЊЕ ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у ФЕБРУАРСКОМ року, школске  2021/2022.годинe

 

ПОНЕДЕЉАК 21.2.2022. У 12.30 САТИ

 

испитивач Јурић Јелица

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ (ИНСТРУКТОР)

САОБРАЋАЈНА ПСИХОЛОГИЈА (ТДС 2.)

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ (ВМВ 2.)

 

испитивач Шипка Милена

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (МТЗКК 4.)

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА (ТДС 3, ТКУ ЦНЦ 4.)

 

испитивач Обрадовић Виолета

ФИЗИКА (ВМВ 1, РСУТ 1.)

 

испитивач Ранчић Милица

ИСТОРИЈА (МТЗКК 2.)

 

испитивач Радмиловић Марко

ВОЗИЛА (ИНСТРУКТОР)

ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ (ИНСТРУКТОР)

 

УТОРАК 22.2.2022. У 12.30 САТИ

 

испитивач Раденовић Милијана

ТЕХНОЛОГИЈА МАШ. ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА (ОМО 1.)

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ (ТКУ ЦНЦ 3.)

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА (ТКУ ЦНЦ 3.)

 

испитивач Радивојевић Милан

ОСНОВИ МАШИНСТВА (ВМВ 2.)

 

испитивач Анђелковић Јелена

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА (МТЗКК 2.)

 

испитивач Терзић Ленка

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР)

 

испитивач Радмиловић Марко

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ИНСТРУКТОР)

 

испитивач Бајић Јовановић Александра

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ (ТДС 3.)

 

испитивач Лазић Дарко

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА (ТДС 4.)

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА (ВМВ 2, 3.)

 

испитивач Милосављевић Драгоје

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ЗАВАРИВАЧ)

 

СРЕДА 23.2.2022. У 12.30 САТИ

 

испитивач Дабулханић Милош

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (МТЗКК2, 4; ТКУ ЦНЦ 3.)

 

испитивач Тошковић Радован

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (ТКУ 3, ТКУ ЦНЦ 3.)

МЕХАНИКА (ТКУ ЦНЦ 2.)

 

испитивач Раденовић Милијана

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВ. И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВ. СИСТЕМИ (ТКУ ЦНЦ 4.)

 

испитивач Бугариновић Владан

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА (ТКУ ЦНЦ 3.)

 

испитивач Раденовић Братислав

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (ОМО 1.)

 

испитивач Цветковић Мирослав

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (ВМВ 2.)

 

испитивач Лазић Дарко

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ (ИНСТРУКТОР)

 

испитивач Бајић Јовановић Александра

ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ (ТДС 4.)

 

испитивач Радмиловић Марко

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА (ТДС 2.)

МОТОРНА ВОЗИЛА (ТДС 2, 4; ВМВ 1, 2, 3.)

 

ЧЕТВРТАК 24.2.2022. У 12.30 САТИ

 

испитивач Јованов Злата

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (ВМВ 3, ТКУ ЦНЦ 3, МТЗКК 4.)

 

испитивач Голић Бранивој

ВЕРСКА НАСТАВА (ТДС 2, МТЗКК 2.)

 

испитивач Анђелковић Јелена

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА (ТКУ ЦНЦ 2.)

 

испитивач Тошковић Радован

МОДЕЛИРАЊЕ МАШ. ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА (ТКУ 3, ТКУ ЦНЦ 3.)

 

испитивач Терзић Ленка

ТРАСОЛОГИЈА (ТДС 4.)

 

ПЕТАК 25.2.2022. У 12.30 САТИ

 

испитивач Терзић Ленка

РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (ВМВ 3; ТДС 2, 4)

 

испитивач Стевановић Далиборка

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (ВМВ 2; ТДС 2, 3, 4; ОМО 3;  ТКУ ЦНЦ 3.)

 

испитивач Спасојевић Жељка

МАТЕМАТИКА (РСУТ 2; ВМВ 2; ТКУЦНЦ 2, 3; ЗАВАР. 3; ОМО 3; МТЗКК 3; ТДС 4. )

 

ЗА СВЕ ОСТАЛЕ ИСПИТЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ СЕ ОДРЖАВАЈУ НЕДЕЉУ ДАНА ПРЕ ДАТУМА ИСПИТА У ИСТОМ ТЕРМИНУ КАД ЈЕ ИСПИТ

 

Погледајте и...

Comments are closed.