ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у ФЕБРУАРСКОМ року, школске  2021/2022.годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у ФЕБРУАРСКОМ року, школске  2021/2022.годинe

 

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ (ИНСТРУКТОР)

САОБРАЋАЈНА ПСИХОЛОГИЈА (ТДС 2.)

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ (ВМВ 2.)

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (МТЗКК 4.)

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА (ТДС 3, ТКУ ЦНЦ 4.)

Полажу се у понедељак, 28. 2. 2022. године у 13.15 сати у бр. 98

Комисија:

Јурић Јелица

Јованов Злата

Шипка Милена

 

ФИЗИКА (ВМВ 1, РСУТ 1.)

ИСТОРИЈА (МТЗКК 2.)

Полажу се у понедељак, 28. 2. 2022. године у 13.15 сати у бр. 97

Комисија:

Обрадовић Виолета

Стојиловић Љиљана

Ранчић Милица

 

ВОЗИЛА (ИНСТРУКТОР)

ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ (ИНСТРУКТОР)

Полажу се у понедељак, 28. 2. 2022. године у 13.15 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Терзић Ленка

Лазић Дарко

 

ТЕХНОЛОГИЈА МАШ. ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА (ОМО 1.)

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ (ТКУ ЦНЦ 3.)

ОСНОВИ МАШИНСТВА (ВМВ 2.)

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА (ТКУ ЦНЦ 3.)

Полажу се у уторак, 1. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 98

Комисија:

Раденовић Милијана

Анђелковић Јелена

Радивојевић Милан

 

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА (МТЗКК 2.)

Писмени део испита полаже се у уторак 1. 3. 2022. године у 12.30 сати у бр.98

Усмени део испита полаже се четвртак, 3. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 95

Комисија:

Тошковић Радован

Анђелковић Јелена

Цветковић Мирослав

 

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР)

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ИНСТРУКТОР)

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ (ТДС 3.)

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА (ТДС 4.)

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА (ВМВ 2, 3.)

Полажу се у уторак, 1. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 94

Комисија:

Терзић Ленка

Радмиловић Марко

Лазић Дарко

Бајић Јовановић Александра

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ЗАВАРИВАЧ)

Полаже се у уторак, 1. 3. 2022. године у 13.15 сати испред бр. 15

Комисија:

Милосављевић Драгоје

Цветковић Мирослав

Станковић Ненад

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (МТЗКК2, 4; ТКУ ЦНЦ 3.)

Полаже се у среду, 2. 3. 2022. године у 13.15 сати у фискултурној сали

Комисија:

Дабулханић Милош

Мартић Ненад

Шипетић Александар

 

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (ТКУ 3, ТКУ ЦНЦ 3.)

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВ. И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВ. СИСТЕМИ (ТКУ ЦНЦ 4.)

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА (ТКУ ЦНЦ 3.)

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (ОМО 1.)

МЕХАНИКА (ТКУ ЦНЦ 2.)

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (ВМВ 2.)

Полажу се у среду, 2. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 98

Комисија:

Тошковић Радован

Раденовић Милијана

Бугариновић Владан

Цветковић Мирослав

 

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ (ИНСТРУКТОР)

ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ (ТДС 4.)

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА (ТДС 2.)

МОТОРНА ВОЗИЛА (ТДС 2, 4; ВМВ 1, 2, 3.)

Полажу се у среду, 2. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 94

Комисија:

Лазић Дарко

Бајић Јовановић Александра

Радмиловић Марко

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (ВМВ 3, ТКУ ЦНЦ 3, МТЗКК 4.)

ВЕРСКА НАСТАВА (ТДС 2, МТЗКК 2.)

Полажу се у четвртак, 3. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 77

Комисија:

Јованов Злата

Голић Бранивој

Димитријевић Јелена

 

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА (ТКУ ЦНЦ 2.)

МОДЕЛИРАЊЕ МАШ. ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА (ТКУ 3, ТКУ ЦНЦ 3.)

Полажу се у четвртак, 3. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 95

Комисија:

Тошковић Радован

Анђелковић Јелена

Цветковић Мирослав

 

ТРАСОЛОГИЈА (ТДС 4.)

Полаже се у четвртак, 3. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 92

Комисија:

Терзић Ленка

Анђелковић Бобан

Коцић Аница

 

РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (ВМВ 3; ТДС 2, 4)

Полаже се у петак, 4. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 92

Комисија:

Терзић Ленка

Којић Дарко

Коцић Аница

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (ВМВ 2; ТДС 2, 3, 4; ОМО 3;  ТКУ ЦНЦ 3.)

Писмени део испита полаже се у петак, 4. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 98

Усмени део испита полаже се  у понедељак, 7. 3. 2022. године  у 13.15 сати у бр. 98

Комисија:

Рајић Наташа

Марковић Драгана

Стевановић Далиборка

 

МАТЕМАТИКА (РСУТ 2; ВМВ 2; ТКУЦНЦ 2, 3; ЗАВАР. 3; ОМО 3; МТЗКК 3; ТДС 4. )

Писмени део испита полаже се у петак, 4. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 79

Усмени део испита полаже се  у понедељак, 7. 3. 2022. године  у 13.15 сати у бр. 79

Комисија:

Спасојевић Жељка

Михајловић Наталија

Максимовић Ивана

 

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ (ТКУ ЦНЦ 3, 4.)

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА (ТКУ ЦНЦ 2.)

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ (МТЗКК 2.)

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (ОМО 1.)

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (ЗАВАРИВАЧ 3)

РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ (МТЗКК 3.)

Полажу се у уторак, 8. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 97

Комисија:

Радојевић Слободан

Милићевић Срђан

Анђелковић Јелена

Раденовић Братислав

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ВМВ, ТДС)

Полаже се у уторак, 8. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 94

Комисија:

Коцић Аница

Којић Дарко

Адамовић Владимир

 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (ТДС 2, 4.)

Полаже се у среду, 9. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 92

Комисија:

Анђелковић Бобан

Радмиловић Марко

Лазић Дарко

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (МТЗКК 2, 4; ВМВ 2, 3; ТДС 4. )

Писмени део испита полаже се у среду, 9. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 79

Усмени део испита полаже се  у четвртак, 10. 3. 2022. године  у 13.15 сати у бр. 79

Комисија:

Радмиловић Јелена

Динић Ћирић Јасмина

Шаренац Марија

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Писмени део испита полаже се у петак, 4. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 98

Комисија:

Рајић Наташа

Марковић Драгана

Стевановић Далиборка

 

 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВ. И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВ. СИСТЕМИ

Полаже се у уторак, 8. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 97

Комисија:

Раденовић Милијана

Милићевић Срђан

Анђелковић Јелена

 

МАТУРСКИ РАД

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

Полаже се у среду, 9. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 95

Комисија:

Тошковић Радован

Анђелковић Јелена

Цветковић Мирослав

 

 

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

Полаже се у уторак, 8. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 97

Комисија:

Тошковић Радован

Анђелковић Јелена

Радивојевић Милан

 

МАТУРСКИ РАД

КОНСТРУИСАЊЕ

Полаже се у среду, 9. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 95

Комисија:

Петровић Манић Верица

Јанојлић Ивана

Цветковић Мирослав

 

ЗАВРШНИ ИСПИТВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Полаже се у среду, 9. 3. 2022. године у 13.15 сати у бр. 92

Комисија:

Анђелковић Бобан

Радмиловић марко

Лазић Дарко

 

Директор смене:

Стевановић Мирослава

КОНСУЛТАЦИЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ НЕДЕЉУ ДАНА ПРЕ ИСПИТА

 

Погледајте и...

Comments are closed.