ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у ДЕЦЕМБАРСКОМ року, школске  2021/2022.годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у ДЕЦЕМБАРСКОМ року, школске  2021/2022.годинe

МАТЕМАТИКА (РСУТ 1;ВМВ 3;ЗАВАР 3;БЗ 1;ТКУЦНЦ 1,2,3;ТКУ 4;МТЗКК 1,4;ТДС 1. )

Писмени део испита полаже се у четвртак, 16.12.2021. године у 12.30 сати у бр. 97

Усмени део испита полаже се  у петак, 17.12.2021. године  у 10.00 сати у бр. 97

Комисија:

Павловић Весна

Михајловић Наталија

Максимовић Ивана

Спасојевић Жељка

 

МОТОРНА ВОЗИЛА (ВМВ 1, 2.)

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (ТДС 1.)

Полажу се четвртак, 16.12.2021. године у 10.00 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Адамовић Владимир

Терзић Ленка

 

БИОЛОГИЈА (ТДС 1.)

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ТДС 1.)

Полажу се у петак, 17.12.2021. године у 13.00 сати у бр. 98

Комисија:

Обрадовић Нада

Кучинар Зорица

Денић Зорица

 

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ (ВМВ 2, ТДС 3.)

ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ (ТДС 4.)

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА (ТДС 4.)

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА (ВМВ 2.)

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ (ИНСТРУКТОР)

ВОЗИЛА (ИНСТРУКТОР)

Полажу се у петак, 17.12.2021. године у 13.00 сати у бр. 92

Комисија:

Лазић Дарко

Радмиловић Марко

Бајић Јовановић Александра

 

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ (ИНСТРУКТОР)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (ТДС 3, 4; МТЗКК 3; ТКУ ЦНЦ 4.)

ВЕРСКА НАСТАВА (ТКУ ЦНЦ 3; ВМВ 1, 2.)

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА (ТДС 3.)

ЛИКОВНА КУЛТУРА (ТКУ ЦНЦ 1.)

Полажу се у понедељак, 20.12.2021. године у 13.15 сати у бр. 98

Комисија:

Јурић Јелица

Јованов Злата

Голић Бранивој

Шипка Милена

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (РСУТ 1, ВМВ 2, ТКУ ЦНЦ 4, МТЗКК 4)

Писмени део испита полаже се у уторак, 21.12.2021. године  у 12.30 сати у бр. 98

Усмени део испита полаже се  у среду, 22.12.2021. године  у 13.15 сати у бр. 98

Комисија:

Шаренац Марија

Радмиловић Јелена

Динић Ћирић Јасмина

 

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР)

ТРАСОЛОГИЈА (ТДС 4.)

РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (ТДС 3, 4.)

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ (ВМВ 1, ТДС 1.)

Полажу се у уторак, 21.12.2021. године  у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Анђелковић Бобан

Терзић Ленка

Орлић Никола

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (ЗАВАРИВАЧ)

АУТОМАТИЗАЦИЈА И РОБОТИКА (МТЗКК 4.)

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ (ТКУ ЦНЦ 3.)

Полажу се у уторак, 21.12.2021. године  у 13.15 сати у бр. 95

Комисија:

Милићевић Срђан

Раденовић Братислав

Цветковић Мирослав

 

ХЕМИЈА (ТКУ ЦНЦ 1, ТДС 1.)

Полаже се у уторак, 21.12.2021. године  у 11.30 сати у бр. 93

Комисија:

Ранковић Јасмина

Обрадовић Нада

Јовановић Добрисав

 

МЕХАНИКА (МТЗКК 1, 2.)

Писмени део испита полаже се у уторак, 21.12.2021. године у 13.15 сати у бр. 77

Усмени део испита полаже се  у среду, 22.12.2021. године  у 10.00 сати у бр. 77

Комисија:

Петровић Манић Верица

Васић Софија

Јанојлић Ивана

 

КОНСТРУИСАЊЕ (МТЗКК 4.)

Полаже се у среду, 22.12.2021. године  у 10.00 сати у бр. 77

Комисија:

Петровић Манић Верица

Васић Софија

Јанојлић Ивана

 

МЕХАНИКА (ТКУ ЦНЦ 1, 2.)

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (ОМО 1)

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА (ВМВ 1, ТДС 1)

РЕПАРАТУРА МАШИНСКИХ ДЕЛОВА (ТКУ ЦНЦ 3)

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (ТКУ 3)

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (ТКУ ЦНЦ 4)

Полаже се у среду, 22.12.2021. године  у 13.15 сати у бр. 97

Комисија:

Тошковић Радован

Радивојевић Милан

Цветковић Мирослав

Раденовић Милијана

Милићевић Срђан

 

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР)

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (ТДС 3, 4.)

ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ (ВМВ 2.)

Полажу се у среду, 22.12.2021. године  у 13.15 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Терзић Ленка

Коцић Аница

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (АУТОМЕХАНИЧАР 3.)

Полаже се у среду, 22.12.2021. године у 12.30 сати испред бр.15

Комисија:

Станковић Александар

Раденовић Братислав

Филиповић Саша

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (ТКУ ЦНЦ 3; ТДС 3, 4.)

Полажу се у четвртак 23.12.2021. године у 10.45 сати  испред сале за физичко васпитање

Комисија:

Дабулханић Милош

Мартић Ненад

Шипетић Александар

 

ОСНОВИ МАШИНСТВА (ВМВ 2.)

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (РСУТ 2.)

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ (ТКУ ЦНЦ 2.)

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА (МТЗКК 4.)

Полаже се у четвртак 23.12.2021. године у 11.00 сати у бр. 81

Комисија:

Радивојевић Милан

Бугариновић Владан

Радојевић Слободан

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ВМВ 1, 2; ТДС 1, 4.)

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ИНСТРУКТОР)

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА (ВМВ 2, ТДС 3.)

Полажу се у петак, 24.12.2021. године у 13.15 сати у бр. 94

Комисија:

Орлић Никола

Којић Дарко

Анђелковић Бобан

 

ФИЗИКА (ВМВ 1, РСУТ 1, ТКУ ЦНЦ 1.)

Полаже се у понедељак, 27.12.2021. године у 13.15 сати у бр. 77

Комисија:

Обрадовић Виолета

Стојиловић Љиљана

Ранковић Јасмина

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ – ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Полажу се у понедељак, 27.12.2021. године у 13.15 сати у бр. 94

Комисија:

Лазић Дарко

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Стевановић Мирослава

Погледајте и...

Comments are closed.