ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА у  АВГУСТУ  школске  2020/2021. годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА у  АВГУСТУ  школске  2020/2021. годинe

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у четвртак 26. 8. 2021. год. у 8.00 часова у учионици 56

 

Комисија:

 • Рајић Наташа
 • Стевановић Далиборка
 • Шиљић Стеван

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА (4-12)

Полаже се у среду 25. 8. 2021. год. у 10.00  часова у учионици бр.57

                        Комисија:

 • Тошковић Радован
 • Милићевић Срђан
 • Јанојлић Ивана

ОСНОВИ ПУТЕВА И УЛИЦА (4-13)

            Полаже се у среду 25. 8. 2021. год. у 10.00 часова у кабинету бр.94

                        Комисија:

 • Орлић Никола
 • Терзић Ленка
 • Бајић Јовановић Александра

УСМЕНА  ОДБРАНА  МАТУРСКОГ  ИСПИТА

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА (4-12)

КОНСТРУИСАЊЕ (4-12)

Полаже се у петак  27. 8. 2021. год. у 8.00 часова у кабинету бр.95

                   Комисија:

 • Бугариновић Владан
 • Тошковић Радован
 • Јанојлић Ивана
 • Милићевић Срђан

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА (4-13)

Полаже се у петак  27. 8. 2021. год. у 8.00 часова у кабинету бр.94

                   Комисија:

 • Радмиловић Марко
 • Лазић Дарко
 • Терзић Ленка

ЗАВРШНИ ИСПИТ

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (3-17)

Полаже се у петак  27. 8. 2021. год. у 8.00 часова у кабинету бр.92

                        Комисија:

 • Лазић Дарко
 • Радмиловић Марко
 • социјални партнер

ЗАВАРИВАЧ (3-13)

Полаже се у петак  27. 8. 2021. год. у 8.00 часова у радионици бр.36

                        Комисија:

 • Милосављевић Драгоје
 • Раденовић Братислав
 • Динић Ћирић Јасмина

АУТОМЕХАНИЧАР (3-13)

Полаже се у петак  27. 8. 2021. год. у 9.00 часова у радионици бр.41

                        Комисија:

 • Станковић Александар
 • Раденовић Братислав
 • Динић Ћирић Јасмина

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – СТРУГАР – конвенционалне машине (3-14)

Полаже се у четвртак  26. 8. 2021. год. у 8.00 часова у радионици бр.25

                        Комисија:

 • Станковић Ненад
 • Јакшић Снежана
 • социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – БРУСАЧ – конвенционалне машине (3-14)

Полаже се у четвртак  26. 8. 2021. год. у 8.00 часова у радионици бр.33

                        Комисија:

 • Милићевић Драган
 • Радивојевић Милан
 • социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – CNC – СТРУГАР (3-14)

Полаже се у петак  27. 8. 2021. год. у 8.00 часова у кабинету бр.26

                        Комисија:

 • Братић Вукашин
 • Јакшић Снежана
 • социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – CNC – БРУСАЧ (3-14)

Полаже се у петак  27. 8. 2021. год. у 9.00 часова у кабинету бр.26

                        Комисија:

 • Радивојевић Милан
 • Цветковић Мирослав
 • социјални партнер

              Мирослава Стевановић

———————————————————————————————————————————————–

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  С м е д е р е в о

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ у  АВГУСТУ  школске  2020/2021. годинe

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у четвртак 26. 8. 2021. год. у 8.00 часова у учионици 56

Комисија:

 • Рајић Наташа
 • Стевановић Далиборка
 • Шиљић Стеван

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА (ТДС)

            Полаже се у среду 25. 8. 2021. год. у 8.00 часова у кабинету бр.94

                        Комисија:

 • Лазић Дарко
 • Радмиловић Марко
 • социјални партнер

ПРАКТИЧАН РАД (ТДС)

Полаже се у петак  27. 8. 2021. год. у 8.00 часова у кабинету бр.94               

Комисија:

 • Радмиловић Марко
 • Лазић Дарко
 • Анђелковић Бобан

ЗАВРШНИ ИСПИТ

РУКОВАЛАЦ СРЕДСТВИМА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

Полаже се у петак  27. 8. 2021. год. у 8.00  часова у кабинету бр.94                 

Комисија:

 • Анђелковић Бобан
 • Бајић Јовановић Александра
 • Орлић Никола

Мирослава Стевановић

 

Погледајте и...

Comments are closed.