ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА у  AВГУСТУ  школске  2020/2021.годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА у  AВГУСТУ  школске  2020/2021.годинe

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1-13, 1-17)

Писмени део испита полаже се у среду, 18.8.2021. године у 10.00 сати у кабинету бр. 97

Усмени део испита полаже се  у четвртак, 19.8.2021. године  у 8.00 сати у бр. 56

Комисија:

Динић Ћирић Јасмина

Радмиловић Јелена

Томић Слађана

Дабулханић Милош

 

ГЕОГРАФИЈА (1-14)

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА – ЗАВАРИВАЧ (2-13)
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (3-11)
ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА (1-16)

Полаже се у среду, 18.8.2021. године  у 8.00 сати у бр. 70

Комисија:

Јовановић Добрисав

Стевановић Мирослава

Томић Слађана

Цветковић Мирослав

Јанојлић Ивана

Раденовић Милијана

Ранчић Милица

 

МЕХАНИКА (3-11)

Полаже се у петак, 20.8.2021. године у 11.00 сати у бр. 70

Комисија:

Петровић Манић Верица

Тошковић Радован

Раденовић Милијана

 

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (1-14)

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ (2-13)

Полаже се у петак, 20.8.2021. године у 8.00 сати у бр. 74

Комисија:

Томић Слађана

Јанојлић Ивана

Цветковић Мирослав

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита полаже се у понедељак, 23.8.2021. године у 8.00 сати

Усмени део испита полаже се  у уторак, 24.8.2021. године

Одељење 1-14 полаже писмени део испита у учионици бр.6,

а усмени део испита у 7.00 сати у учионици бр.58

Комисија:

Чолић Добрила

Спасојевић Жељка

Цветковић Мирослав

 

Одељење 2-13 полаже писмени део испита у учионици бр.5,

а усмени део испита у 10.00 сати у учионици бр.56

Комисија:

Павловић Весна

Михајловић Наталија

Јанојлић Ивана

 

 

 

 

 

 

Стевановић Мирослава

Погледајте и...

Comments are closed.