ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у АВГУСТУ  школске  2020/2021.годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у АВГУСТУ  школске  2020/2021.годинe

 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (АУТОМЕХАНИЧАР 2)

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФПС (ТКУ ЦНЦ 4, ТКУ 4)

АУТОМАТИЗАЦИЈА И РОБОТИКА (МТЗКК 4)

Полажу се у уторак, 17.8.2021. године у 8.30 сати у бр.56

Комисија:

Раденовић Братислав

Милићевић Срђан

Јакшић Снежана

 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (ЗАВАРИВАЧ 1)

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА (МТЗКК 2)

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (ЗАВАРИВАЧ 2)

Полажу се у среду, 18.8.2021. године у 8.00 сати у бр.70

Комисија:

Томић Слађана

Јанојлић Ивана

Стевановић Мирослава

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ЗАВАРИВАЧ 3, ТКУ 4, МТЗКК 4, ВМВ 1)

Писмени део испита полаже се у среду, 18.8.2021. године у 10.00 сати у кабинету бр. 97

Усмени део испита полаже се  у четвртак, 19.8.2021. године у бр. 56, по следећем распореду:

ВМВ 1.год. од 8.00 сати

остали од 10.00 сати

Комисија:

Динић Ћирић Јасмина

Радмиловић Јелена

Шаренац Марија

 

ХЕМИЈА И МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (ЗАВАРИВАЧ 2)

Полаже се у четвртак, 19.8.2021. године у 8.00 сати у бр.116

Комисија:

Ранковић Јасмина

Петровић Јелена

Ђорђевић Божидар

 

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ (ТКУ ЦНЦ 4)

КОНСТРУИСАЊЕ (МТЗКК 4)

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА (ТКУ ЦНЦ 2)

Полажу се у четвртак, 19.8.2021. године у 10.00 сати у бр.70

Комисија:

Петровић Манић Верица

Радојевић Слободан

Јанојлић Ивана

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (ОМО 3)

Писмени део испита полаже се у четвртак, 19.8.2021. године у 8.00 сати у бр. 72

Усмени део испита полаже се  у петак, 20.8.2021. године у 8.00 сати у бр. 72

Комисија:

Шиљић Стеван

Стевановић Далиборка

Марковић Драгана

 

МЕХАНИКА (МТЗКК 2.)

МЕХАНИКА (ТКУ ЦНЦ 2.)

Писмени део испита важи за МТЗКК, кандидат профила ТКУ ЦНЦ долази само на усмени део испита

Писмени део испита полаже се у четвртак, 19.8.2021. године у 8.00 сати у бр.70

Усмени део испита полаже се  у петак, 20.8.2021. године  у 9.30 сати у бр.70

Комисија:

Петровић Манић Верица

Тошковић Радован

Радивојевић Милан

 

 

МЕХАНИКА (ЗАВАРИВАЧ 2)

Полаже се у петак, 20.8.2021. године у 8.00 сати у бр.74

Комисија:

Томић Слађана

Јанојлић Ивана

Цветковић Мирослав

 

ФИЗИКА (ВМВ 1)

Полаже се у петак, 20.8.2021. године у 8.00 сати у бр.5

Комисија:

Обрадовић Виолета

Стоиловић Љиљана

Дабулханић Милош

 

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА (МТЗКК 4)

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА (ТКУ ЦНЦ 1)

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА (ТКУ ЦНЦ 4, ТКУ 4)

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (ТКУ 4)

Полажу се у петак, 20.8.2021. године у 9.00 сати у бр.95

Комисија:

Раденовић Милијана

Бугариновић Владан

Раденовић Братислав

 

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ (ИНСТРУКТОР)

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА (ТДС 2, ТДС 3)

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (ВМВ 3, ТКУ ЦНЦ 4)

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (ТКУ 4)

Полажу се у понедељак 23.8.2021. године у 8.00 сати у бр. 56

Комисија:

Шипка Милена

Јурић Јелица

Коцић Аница

Петровић Никола

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (ВМВ 1)

Полаже се у понедељак, 23.8.2021. године у 10.00 сати у бр.80

Комисија:

Лазаревић Јасна

Ђуровић Боривоје

Петровић Никола

 

МАТЕМАТИКА (ВМВ 1, ВМВ 3, ТКУ ЦНЦ 2, ТКУ ЦНЦ 3, ТКУ 4, МТЗКК 4)

Писмени део испита полаже се у понедељак, 23.8.2021. године у 8.00 сати у бр. 8

Усмени део испита полаже се  у уторак, 24.8.2021. године у 7.00 сати у бр.58

Комисија:

Чолић Добрила

Спасојевић Жељка

Цветковић Мирослав

 

ГЕОГРАФИЈА (ВМВ 1)

Полаже се у уторак 24.8.2021. године у 8.00 сати у бр.5

Комисија:

Јовановић Добрисав

Дабулханић Милош

Шипетић Александар

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (ТКУ 4)

Полаже се у уторак 24.8.2021. године у 8.30 сати испред сале за физичко

Комисија:

Јовановић Добрисав

Дабулханић Милош

Шипетић Александар

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (АУТОМЕХАНИЧАР 1, АУТОМЕХАНИЧАР 2, ЗАВАРИВАЧ 2)

Полаже се у уторак 24.8.2021. године у 8.00 сати испред бр.15

Комисија:

Милосављевић Драгоје

Станковић Александар

Филиповић Саша

 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ВМВ 1, ЗАВАРИВАЧ 2)

Полаже се у среду 25.8.2021. године у 8.00 сати у бр.94

Комисија:

Обрадовић Нада

Радмиловић Марко

Орлић Никола

 

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ (ТДС 3)

МОТОРНА ВОЗИЛА (ВМВ 3)

ВОЗИЛА (ИНСТРУКТОР)

Полаже се у среду 25.8.2021. године у 8.30 сати у бр.94

Комисија:

Обрадовић Нада

Радмиловић Марко

Орлић Никола

 

 

 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ТДС 3)

ТЕРЕТ У ТРАНСПОРТУ (ВМВ 3)

Полаже се у четвртак 26.8.2021. године у 8.00 сати у бр.94

Комисија:

Анђелковић Бобан

Коцић Аница

Адамовић Владимир

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ВМВ 3)

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (ТДС 2, ТДС 3)

ТЕРЕТ СА ИНТЕГРАЛНИМ ТРАНСПОРТОМ (ВМВ 2)

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА (ВМВ 3)

Полаже се у петак 27.8.2021. године у 8.00 сати у бр.94

Комисија:

Лазић Дарко

Анђелковић Бобан

Орлић Никола

 

 

 

 

 

 

Стевановић Мирослава

Погледајте и...

Comments are closed.