ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА у ЈУНУ, школске 2021/2022. годинe

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА  у ЈУНУ, школске  2021/2022. годинe

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у понедељак, 13. 6. 2022. год. у 9.00 часова

Дежурни наставници:

– одељење 4-11,       Стевановић Далиборка у учионици бр.98

 

– одељење 4-12,       Марковић Драгана у учионици бр.97

 

– одељење 4-13,       Шиљић Стеван у учионици бр.96

 

Комисија:

 • Марковић Драгана
 • Стевановић Далиборка
 • Шиљић Стеван

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ 4-12

 

МАТЕМАТИКА

            Полаже се у уторак, 14. 6. 2022. год. у 10.30 часова у учионици бр.84

Комисија:

 • Спасојевић Жељка
 • Павловић Весна
 • Петровић Манић Верица

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

Полаже се у уторак, 14. 6. 2022. год. у 11.30 часова у учионици бр.84

                        Комисија:

 • Тошковић Радован
 • Петровић Манић Верица
 • Цветковић Мирослав

 

УСМЕНА  ОДБРАНА  МАТУРСКОГ  ИСПИТА 4-12

 

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

КОНСТРУИСАЊЕ

Полаже се у среду, 15. 6. 2022. год. у 8.00 часова у кабинету бр. 84

                        Комисија:

 • Петровић Манић Верица
 • Бугариновић Владан
 • Алексић Глигорић Силвија
 • Јанојлић Ивана

 

 

 

 

 

ПРОВЕРА СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА – ТЕСТ

 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ 4-11

Полаже се у среду, 15. 6. 2022. год. у 10.00 часова

                        Дежурни наставници:

– кабинет 97 ,            Голић Бранивој

– кабинет 98,             Мартић Ненад

Комисија за преглед тестова:

 • Раденовић Милијана
 • Јакшић Снежана
 • Милићевић Срђан

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 4-13

Полаже се у среду, 15. 6. 2022. год. у 10.00 часова

                        Дежурни наставници:

– кабинет 92 ,            Шаренац Марија

– кабинет 94,             Шипка Милена

Комисија за преглед тестова:

 • Адамовић Владимир
 • Терзић Ленка
 • Радмиловић Марко

 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ 4-11

Полаже се у уторак, 14. 6. 2022. год. у 8.00 часова у кабинетима бр.20, 26 и 95

                        Комисија:

 • Братић Вукашин
 • Бугариновић Владан
 • Јовановић Александар
 • Представник послодаваца

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 4-13

Полаже се у уторак, 14. 6. 2022. год. у 8.00 часова у кабинету бр.94

                        Комисија:

 • Коцић Стојановић Аница
 • Којић Дарко
 • Представник послодаваца

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (3-16)

Полаже се у среда, 15. 6. 2022.год. у 8.00 часова у кабинету бр.92

                        Комисија:

 • Анђелковић Бобан
 • Лазић Дарко
 • Социјални партнер

РУКОВАЛАЦ СРЕДСТВИМА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА (3-17)

Полаже се у 15. 6. 2022. год. у 8.00 часова у кабинету бр.94

                        Комисија:

 • Бајић Јовановић Александра
 • Орлић Никола
 • Шаренац Марија

 

 

ЗАВАРИВАЧ (3-13)

Полаже се у четвртак, 16. 6. 2022. год. у 10.00 часова у радионици бр.36

                        Комисија:

 • Милосављевић Драгоје
 • Цветковић Мирослав
 • Јанојлић Ивана

АУТОМЕХАНИЧАР (3-13)

Полаже се у четвртак, 16. 6. 2022. год. у 11.30 часова у радионици бр.41

                        Комисија:

 • Станковић Александар
 • Раденовић Братислав
 • Јанојлић Ивана

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – СТРУГАР –конвенционалне машине (3-14)

Полаже се у понедељак, 13. 6. 2022. год. у 7.00 часова у радионици бр.25

                        Комисија:

 • Станковић Ненад
 • Јакшић Снежана
 • Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ГЛОДАЧ –конвенционалне машине (3-14)

Полаже се у понедељак, 13. 6. 2022. год. у 7.00 часова у радионици бр.39

                        Комисија:

 • Којић Александар
 • Раденовић Милијана
 • Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – БРУСАЧ –конвенционалне машине (3-14)

Полаже се у понедељак, 13. 6. 2022. год. у 7.00 часова у радионици бр.33

                        Комисија:

 • Милићевић Драган
 • Радивојевић Милан
 • Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – CNC – СТРУГАР (3-14)

Полаже се у четвртак, 16. 6. 2022. год. у 7.00 часова у кабинету бр.26

                        Комисија:

 • Братић Вукашин
 • Јакшић Снежана
 • Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – CNC – ГЛОДАЧ (3-14)

Полаже се у четвртак, 16. 6. 2022. год. у 7.00 часова у кабинету бр.20

                        Комисија:

 • Јовановић Александар
 • Раденовић Милијана

– Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – CNC – БРУСАЧ (3-14)

Полаже се у четвртак, 16. 6. 2022. год. у 7.00 часова у кабинету бр.26

                        Комисија:

 • Радивојевић Милан
 • Милићевић Драган
 • Социјални партнер

БРАВАР (3-18)

Полаже се у четвртак, 16. 6. 2022.год. у 9.00 часова у радионици бр.21

                        Комисија:

 • Ћуковић Бранислав
 • Раденовић Братислав
 • Јовановић Милорад

Погледајте и...

Comments are closed.