ПОДРУЧЈЕ РАДА:  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА у АВГУСТУ, школске   2018/19.годинe

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Дел.бр.______________

август 2019.године

С м е д е р е в о

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА у АВГУСТУ, школске   2018/19.годинe

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ (4-3 и 4-4)

Полаже се у СРЕДУ,28.08.2019.године у 08:00  часова у учионицибр.60

Комисија у саставу:

-Ивановић Лидија

-Ђорђевић Силвиа

-Николић Милена

 

РАДНИ ЗАДАЦИ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ (4-4)

Полаже се :задатак А у понедељак,26.08.2019. године у 08:00 часова у кабинету бр.38

задатак Б у четвртак,29.08.2019. године у 08:00 часова у кабинету бр.38

Комисија у саставу:

-Радовановић Весна

-Витошевић Миомир

-Лукић Зоран

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА (4-4)

         Полаже се у УТОРАК,27.08.2019. године у 10:00 часова у кабинету бр.38

Комисија у саставу:

-Витошевић Миомир

-Лукић Зоран

-Петровић Јелена

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

 

МЕРЕЊА У АУТОМАТИЦИ (4-3)

            Полаже се у УТОРАК,27.08.2019.године у 08:00 часова у учионици бр 59

Комисија у саставу:

-Михић Љиљана

-Нушевић Љубомир

-Пецељ Коса(председник комисије)

 

УСМЕНА  ОДБРАНА  МАТУРСКОГ  ИСПИТА

 

МЕРЕЊА У АУТОМАТИЦИ (4-3)

ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ

 

Полаже се у четвртак,29.08.2019.године у 08:00 часова у учионици бр.59

                        Комисија:

  • Михић Љиљана
  • Савић Славица
  • Нушевић Љубомир
  • Пецељ Коса (председник комисије за одељење 4-3)

 

РЕЦИКЛАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Полаже се у четвртак,29.08.2019.године у 08:00 часова у кабинету бр.38

                        Комисија:

  • Витошевић Миомир
  • Лукић Зоран
  • Радовановић Весна

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА(3-5)

Полаже се у СРЕДУ,28.08.2О19. године у 08:00 часова у кабинету бр.17

Комисија у саставу:

-Шаренац Ненад

-Бајић Драган

-Панић Сања (председник комисије)

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ (3-6)

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ (3-6)

Полаже се у СРЕДУ,28.08.2019. године у 08:00 часова у кабинету бр.43

Комисија у саставу:

                                             -Ђорђевић Срђан

                                             -Станковић Радисав

                                             -Ђурић Владимир (председник комисије)

 

АУТОЕЛЕКТРИЧАРИ

Извлачење тема у ПОНЕДЕЉАК,26.08.2019.године у 09:00 часова у бр.41

Завршни испит полаже се у СРЕДУ,28.08.2019.године у 08.00 часова у кабинету бр.41

Комисија у саставу:

-Маринковић Ненад

-Радојевић Слободан

–  Ковачевић Голуб

 

 

Иван Совтић

Погледајте и...

Comments are closed.