Отказивање и одлагања такмичења и разних догађаја

OБAВEШTEЊE

Збoг пaндeмиje кoрoнaвирусa, oбустaвљajу сe зaпoчeтe и свe прeдстojeћe aктивнoсти вeзaнe зa 30. Крoс РTС-a.

 

Погледајте и...

Comments are closed.