МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.год.

МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.год.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у среду, 14.02.2018.год. у 1505 часова у сали за физичко

Комисија:

 • Шулкић Светлана
 • Шипетић Александар
 • Сикимић Невена

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ (аутомеханичар)

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА (рсут)

ПРЕДУЗЕТНИШТВО(омо)

КОНСТРУИСАЊЕ (мтзкк)

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (мтзкк)

МЕХАНИКА (тдс, заваривач)

Полажу се у понедељак, 19.02.2018.год. у 1200 часова у кабинету бр.96

Комисија:

– Петровић М. Верица

– Томић Слађана

– Васић Софија

– Раденовић Братислав

 

ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ (вмв)

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (тдс, рсут)

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ (инструктор)

ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ (вмв)

Полажу се у понедељак, 19.02.2018.год. у 1230 часова у кабинету бр.94

Комисија:

 • Лазић Дарко
 • Јурић Јелица
 • Терзић Ленка

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (тзку, заваривач, аутомеханичар)

Полаже се у уторак, 20.02.2018.год. у 1230 часова испред зборнице у бр.15

Комисија:

 • Станковић Драган
 • Филиповић Саша
 • Станковић Александар

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (инструктор, тдс, вмв)

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (вмв)

СКЛАДИШТА (рсут)

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (рсут)

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ НА ВОЗИЛУ (вмв)

Полажу се у уторак, 20.02.2018.год. у 1200 часова у кабинету бр.94

Комисија:

 • Адамовић Владимир
 • Орлић Никола
 • Анђелковић Бобан
 • Радојевић Слободан

 

ВОЗИЛА (инструктор)

МОТОРНА ВОЗИЛА (вмв)

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА (тдс)

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ  (рсут)

ТРАНСПОРТНО ПРАВО И ШПЕДИЦИЈА (вмв)

Полажу се у среду, 21.02.2018.год. у 1200 часова у кабинету бр.94

Комисија:

 • Радмиловић Марко
 • Бајић Ј. Александра
 • Ђаков Момчило

 

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА (мтзкк)

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА (омо)

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (аутомеханичар)

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (мтзкк, заваривач)

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА МАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА (рсут)

Полажу се у среду, 21.02.2018.год. у 1230 часова у кабинету бр.96

Комисија:

 • Јакшић Снежана
 • Милићевић Срђан
 • Васић Софија
 • Ристић Јелена

 

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита се полаже у четвртак, 22.02.2018.год. у 1130 часова у учионици бр.82

Усмени део испита се полаже у петак, 23.02.2018.год. у 1130 часова у учионици бр.82

Комисија:

 • Чолић Добрила
 • Спасојевић Жељка
 • Павловић Весна

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Писмени део испита се полаже у четвртак, 22.02.2018.год. у 1130 часова у учионици бр.80

Усмени део испита се полаже у петак, 23.02.2018.год. у 1230 часова у учионици бр.80

Комисија:

 • Динић Весна
 • Стевановић Далиборка
 • Динић Ћ. Јасмина
 • Шаренац Марија

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ФИЛОЗОФИЈА

ГЕОГРАФИЈА

Усмени део испита се полаже у петак, 23.02.2018.год. у 1230 часова у кабинету бр.96

Комисија:

 • Јованов Злата
 • Денић Зорица
 • Вучковић Бранкица

 

ИСТОРИЈА

ВЕРСКА НАСТАВА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Полажу се у понедељак, 26.02.2018.год. у 1230 часова  у учионици бр.80

Комисија:

– Шипка Милена

– Ранчић Милица

– Петровић Никола

– Голић Бранивој

– Обрадовић Нада

ОСНОВЕ МАШИНСТВА (вмв)

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА (омо)

ТЕРМОДИНАМИКА (мтзкк)

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (заваривач)

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (аутомеханичар)

Полажу се у понедељак, 26.02.2018.год. у 1230 часова у кабинету бр.96

Комисија:

– Раденовић Милијана

– Томић Слађана

– Раденовић Братислав

 

Помоћник директора:

Вемић Дејан

___________________

Погледајте и...

Comments are closed.