НОВО – МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.год.

Н  О  В      Р  А  С  П  О  Р  Е  Д   МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ  ШКОЛСКЕ  2018/2019.год.

 

БИОЛОГИЈА (мтзкк)

ФИЛОЗОФИЈА (мтзкк, тзку и тдс)

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (рсут)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (рсут)

ВЕРСКА НАСТАВА (мтзкк и рсут)

Полажу се у понедељак, 25.02.2019.год. у 1315 сати у учионици бр.80

Комисија:

 • Милорадовић Алина
 • Голић Бранивој
 • Денић Зорица
 • Обрадовић Нада
 • Славковић Душица

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (тзку и заваривач)

КОНСТРУИСАЊЕ (мтзкк)

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (заваривач и аутомеханичар)

МЕХАНИКА (тзку – писмени део)

Полажу се у уторак, 26.02.2019.год. у 1315 сати у кабинету бр.96

Комисија:

 • Бугариновић Владан
 • Раденовић Братислав
 • Петровић М. Верица
 • Томић Слађана

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (мтзкк)

Полаже се у уторак, 26.02.2019. год. у 1030сати у сали за физичко васпитање

Комисија:

 • Шулкић Светлана
 • Сикимић Невена
 • Дабулханић Милош

 

ФИЗИКА (мтзкк)

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА (омо)

ХЕМИЈА (тдс)

Полажу се у уторак, 26.02.2019.год. у 1315 сати у учионици бр.80

Комисија:

 • Стојиловић Љиљана
 • Обрадовић Виолета
 • Ранковић Јасмина

 

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ (инструктор)

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА (тдс)

МОТОРНА ВОЗИЛА (вмв)

ПРЕВОЗ  РОБЕ (рсут)

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА (тдс)

ЕКОНОМИКА САОБРАЋАЈА (рсут)

Полажу се у среду, 27.02.2019.год. у 1300 часова у кабинету бр.94

Комисија:

 • Радмиловић Марко
 • Лазић Дарко
 • Петровић Никола

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (тзку, мтзкк, вмв и заваривач)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (мтзкк и заваривач)

Писмени део испита се полаже у среду, 27.02.2019.год. у 1230сати у кабинету бр.80

Усмени део испита се полаже у четвртак, 28.02.2019.год. у 1200сати кабинету бр.80

Комисија:

 • Ђорђевић Силвија
 • Ивановић Лидија
 • Гарић Милица

–       Тошковић Снежана

 

ВОЗИЛА (инструктор)

ШПЕДИЦИЈА (тдс)

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ (тдс и рсут)

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА (рсут)

СКЛАДИШТА(рсут)

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА (вмв)

ПОСЛОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДУЗЕЋА (вмв)

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ (тдс)

Полажу се у четвртак, 28.02.2019.год. у 1130 часова у кабинету бр.94

Комисија:

 • Радмиловић Марко
 • Бајић Ј. Александра
 • Орлић Никола

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (заваривач)

Полажу се у петак, 01.03.2019.год. у 1315 часова у радионици бр.36

Комисија:

 • Милосављевић Драгоје
 • Станковић Драган
 • Пешић Добрица

 

МАТЕМАТИКА (тзку, мтзкк, тдс, вмв и аутомеханичар)

Писмени део испита се полаже у петак, 01.03.2019.год. у 1230 сати у учионици бр.80

Усмени део испита се полаже у уторак, 05.03.2019.год. у 1230 сати учионици бр.117

Комисија:

 • Спасојевић Жељка
 • Пољарац Весна
 • Ковачевић Наталија

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ (заваривач)

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (заваривач и аутомеханичар)

МЕХАНИКА (тзку – усмени део)

Полажу се у понедељак, 04.03.2019.год. у 1315 сати у кабинету бр.96

Комисија:

 • Раденовић Братислав
 • Петровић М. Верица
 • Томић Слађана

 

ТРАНСПОРТНО ПРАВО И ШПЕДИЦИЈА (вмв)

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (инструктор, тдс и вмв)

ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ (вмв)

Полажу се у понедељак, 04.03.2019.год. у 1315 часова у кабинету бр.94

Комисија:

 • Лазић Дарко
 • Бајић Ј. Александра
 • Анђелковић Бобан
 • Адамовић Владимир

 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (рсут)

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ НА ВОЗИЛУ (вмв)

Полажу се у среду, 06.03.2019.год. у 1530 часова у учионици бр.70

Комисија:

 • Радојевић Слободан
 • Јоцић Жаклина
 • Чукић Јадранка

 

 

 

 

Помоћник директора:

Вемић Дејан

 

______________________

Погледајте и...

Comments are closed.