МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛУ школске2017/2018.год.

МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛУ школске2017/2018.год.

СОЦИОЛОГИЈА (тдс)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА(заваривач)

ВЕРСКА НАСТАВА (тдс)

ФИЗИКА (тзку)

Полажу се у понедељак, 16.04.2018.год. у 1230 сати у учионици бр.80

Комисија:

 • Шипка Милена
 • Петровић Никола
 • Голић Бранивој
 • Обрадовић Виолета

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у уторак, 17.04..2018.год. у 1300сати  у сали за физичко

Комисија:

 • Шулкић Светлана
 • Дабулханић Милош
 • Сикимић Невена

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА (мтзкк)

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (заваривач)

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ(тзку)

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА МАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА (рсут)

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (аутомеханичар)

Полажу се у среду, 18.04.2018.год. у 1230сати у кабинету бр.95

Комисија:

 • Васић Софија
 • Алексић Г. Силвија (Ристић Јелена)
 • Раденовић Братислав

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ (тдс)

ТЕРЕТ СА ИНРЕГРАЛНИМ ТРАНСПОРТОМ (вмв)

ТЕРЕТ У САОБРАЋАЈУ И МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА (тдс)

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА (вмв)

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА (тдс)

Полажу се у четвртак, 19.04.2018.год. у 1230сати у кабинету бр.94

Комисија:

 • Бајић Ј. Александра
 • Лазић Дарко
 • Радмиловић Марко

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита се полаже у петак, 20.04.2018.год. у 1130сати у учионици бр.80

Усмени део испита се полаже у понедељак, 23.04.2018.год. у 1130 сати учионици бр.80

Комисија:

 • Стојковић Добрица
 • Рачић Нада
 • Ковачевић Наталија

СРПСКИ  ЈЕЗИК И  КЊИЖЕВНОСТ (тзку, тдс, мтзкк и вмв)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (заваривач)

Писмени део испита се полаже у петак, 20.04.2018.год. у 1130сати у учионици бр.82

Усмени део испита се полаже у понедељак, 23.04.2018.год. у 1130 сати учионици бр.82

Комисија:

 • Рајић Наташа
 • Марковић Драгана
 • Ћирић Д. Јасмина
 • Петровић Оливера

МЕХАНИКА (тзку)

Писмени део испита се полаже у петак, 20.04.2018.год. у 1130сати у учионици бр.97

Усмени део испита се полаже у понедељак, 23.04.2018.год. у 1130 сати учионици бр.97

Комисија:

 • Петровић М. Верица
 • Васић Софија
 • Томић Слађана

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (рсут)

МЕХАНИКА (заваривач)

Полажу се у понедељак, 23.04.2018.год. у 1130сати у кабинету бр.97

Комисија:

 • Петровић М. Верица
 • Васић Софија
 • Томић Слађана

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ( аутомеханичар,  заваривач и омо)

Полаже се у уторак, 24.04.2018.год. у 1230сати испред зборнице бр.15

Комисија:

 • Станковић Александар
 • Станковић Драган
 • Димитријевић Момчило

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (заваривач)

ТЕРМОДИНАМИКА (мтзкк)

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (тзку)

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ СА КОНТРОЛОМ (тзку)

Полажу се у четвртак, 26.04.2018.год. у 1230сати у кабинету бр.96

Комисија:

 • Раденовић Милијана
 • Томић Слађана
 • Стевановић Мирослава

МОТОРНА ВОЗИЛА (вмв)

БЕЗБЕДНОСТ  САОБРАЋАЈА (тдс и вмв)

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (ВМВ)

ОСНОВЕ  ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (рсут)

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (вмв, рсут и инструктор)

Полажу се у петак, 27.04.2018.год. у 1230сати у кабинету бр.94

Комисија:

 • Анђелковић Бобан
 • Адамовић Владимир
 • Ђаков Момчило
 • Терзић Ленка
 • Радојевић Слободан

Погледајте и...

Comments are closed.