МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
дел.бр.
03.05.2017. године
С м е д е р е в о

ПОДРУЧЈЕ РАДА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА
У ЈУНУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се 12.06.2013. у 9:00 часова по следећем распореду:

– одељење:
IV/1 у бр. 56 – деж.наст. Тошковић Снежана
IV/2 у бр. 57 – деж.наст. Гарић Милица
IV/3 у бр. 58 – деж.наст. Хајошевић Јелена
IV/4 у бр. 59 – деж.наст. Николић Милена
IV/5 у бр. 60 – деж.наст. Ђорђевић Силвиа
IV/6 у бр. 79 – деж.наст. Ивановић Драгица

Комисија: 1. Ђорђевић Силвиа
2. Николић Милена
3. Хајошевић Јелена
4. Ивановић Лидија

МАТЕМАТИКА ( IV/2, IV/3,IV/5)
– уторак, 13.6.2017. у 10:00 у бр.56
Комисија:
– Пољарац Весна
– Илић Данијела
– Карличић Горан
– Пецељ Коса

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ ( IV/2)
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ (IV/2)
– уторак, 13.6.2017. у 9:00 у бр.102
Комисија :

– Војиновић Душан
– Минић Срећко
– Михић Љиљана

РАЧУНАРИ (IV/2)
ПРОГРАМИРАЊЕ ( IV/2)
– уторак, 13.6.2017. у 12:30 у бр. 102

Комисија :

– Дракулић Радмила
– Надашкић Јасминка
– Траиловић Звонко

РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ (IV/3)
РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА (IV/3)
МЕРЕЊА У АУТОМАТИЦИ (IV/3)
– уторак, 13.6.2017. у 10:30 у бр.101
Комисија:

– Стефановић Драган
– Радовановић Жарко
– Спасић Далибор

ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ ( IV/4 )
ЕЛ.МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ ( IV/4 )
ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА ( IV/4)
УПРАВЉАЊЕ Е.М.П.
– среда, 14.6.2017. у 11:00 у бр.13
Комисија:
– Савић Славица
– Станојевић Зоран
– Совтић Иван
– Станковић Слађана

РЕЦИКЛАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (IV/5)
ВРСТЕ И СВОЈСТВА ОТПАДА (IV/5)
ОПАСАН ОТПАД (IV/5)
РЕЦИКЛАЖА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА (IV/5)
– среда,14.6.2017. у 15:00 у бр.38
Комисија:
– Радовановић Весна
– Лукић Зоран
– Милојевић Немаља
– Петровић Јелена

ЕЛ.МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ (IV/6)
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА ( IV/6)
– уторак, 13.6.2017. у 10:30 у бр. 13

Комисија :
– Совтић Иван
– Јоцић Жаклина
– Бајић Драган

УСМЕНА ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

РАЧУНАРИ (IV/2)
ПРОГРАМИРАЊЕ (IV/2)
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА (IV/2)
– четвртак, 15.6.2017. у 09:00 у броју 102

Комисија:

-Надашкић Ђорђевић Јасминка
– Траиловић Звонко
– Дракулић Радмила
– Слађана Станковић

РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ ( IV/3)
МЕРЕЊА У АУТОМАТИЦИ (IV/3)
РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА (IV/3)
-четвртак, 15.6.2013. у 10:00 у броју 102

Комисија:

– Стефановић Драган
– Спасић Далибор
– Радовановић Жарко

ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ ( IV/4)
ЕЛ.МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ ( IV/4 )
МИКРОКОНТРОЛЕРИ ( IV/4 )
УПРАВЉАЊЕ Е.М.П.
-четвртак, 15.6.2017. у 10:00 у броју 13
Комисија: – Савић Славица
– Станојевић Зоран
– Совтић Иван
– Маћешић Марко

РЕЦИКЛАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (IV/5)
РЕЦИКЛАЖА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА (IV/5)
ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА (IV/5)
-четвртак, 15.6.2013. у 13:30 у броју 38
Комисија:
– Радовановић Весна
– Лукић Зоран
– Милојевић Немаља
– Петровић Јелена

ЕЛ.МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ НА ШИНСКИМ ВОЗИЛИМА (IV/6)
ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ НА ШИНСКИМ ВОЗИЛИМА ( IV/6)
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА НА ШИНСКИМ ВОЗИЛИМА ( IV/6)
– четвртак, 15.6.2017. у 07:00 у бр. 13

Комисија :
– Совтић Иван
– Николић Јелка
– Станојевић Зоран

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА
У ЈУНУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

ЕЛЕКТРОМЕХ. ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ (III/5)
-понедељак, 12.6.2017. у 9:00 у броју 43

Комисија:
– Ковачевић Голуб
– ЂорђевићСрђан
– Шаренац Ненад

АУТОЕЛЕКТРИЧАР (III/6)
– понедељак ,12.06.2017. у 9:00 у броју 40
– среда 14.06.2017. у 9:00 у броју 40
Комисија:

– Маринковић Ненад
– Радојевић Слободан
– Нешић Александар
– представник послодаваца

AДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА (IV/1)

Испит за проверу стручно теоријских знања
– петак, 9.6.2017. у 08:30 у бр.96

Дежурни наставници
– Ковачевић Наталија
– Панић Сања

Комисија за умножавање и достављање тестова дежурним наставницима:
– Стојиловић Новица
– Радосављевић Снежана

Комисија за преглед теста:
– Васиљевић Марин
– Минић Срећко
– Алексић Иван
– Маћешић Марко

МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД
– среда, 14.6.2017. у 08:00 у броју 95 и 102
Комисија:
– Васиљевић Марин
– Минић Срећко
– Стефановић Драган
– Маћешић Марко
– Ђорђевић Никола(социјални партнер)

помоћник директора
Новица Стојиловић

Погледајте и...

Comments are closed.