ЗАВРШЕТАК  НАСТАВЕ

  ЗАВРШЕТАК  НАСТАВЕ

            У СКЛАДУ СА ДОПИСОМ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ ОД 12.05.2020.год. И ПРАВИЛНИКОМ О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ИЗВРШЕНА ЈЕ КОРЕКЦИЈА ЗАВРШЕТКА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ КОД  ЗАВРШНИХ  ОДЕЉЕЊА

одељ. наставне недеље блок образовни профил крај

теоријске наставе

на даљину

блок

настава

 на даљину

3/4 31 90 Електромонтер мрежа и појтројења

Електромеханичар  за термичке и расхладне уређаје

15.05.2020. 29.05.2020.
3/5 31 90 Аутоелектричар 15.05.2020. 29.05.2020.
3/6 32 60 Оператер за прераду метала 22.05.2020. 29.05.2020.
3/13 32 60 Заваривач 22.05.2020. 29.05.2020.
3/14 31 90 Оператер машинске обраде 15.05.2020. 29.05.2020.
3/16 32 30 Возач моторних возила 24.05.2020.
3/17 32 30 Руковалац средствима унутрашњег транспорта 24.05.2020.
           
4/1 32 60 Администратор рачунарских мрежа 22.05.2020. 29.05.2020.
4/2 31 90 Елекротехничар рачунара 22.05.2020. 29.05.2020.
4/3 31 90 Електротехничар процесног управљања 15.05.2020. 29.05.2020.
4/4 31 90 Техничар за рециклажу 22.05.2020. 29.05.2020.
4/11 32 60 Техничар за комјутерско управљање 22.05.2020. 29.05.2020.
4/12 32 60 Машински техничар за компјутерско конструисање 24.05.2020. 29.05.2020.
4/13 32 60 Техничар друмског саобраћаја 24.05.2020. 29.05.2020.
           
2/7 33 60 Припремач намирница 24.05.2020.
3/18 33 60 Бравар 24.05.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕЗАВРШНА  ОДЕЉЕЊА  ЗАВРШАВАЈУ  СА НАСТАВОМ  29.05.2020.године

 

ПРЕПОРУКА: ПОСЛЕДЊУ НЕДЕЉУ МАЈА Т.Ј.  БЛОК НАСТАВУ  КОРИСТИТИ КАО ПРИПРЕМУ И КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ

Погледајте и...

Comments are closed.