Teme za maturski rad

Teme za maturski rad-elektrotehničar računara

*************************************************************************************

PREDMET: RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

PREDMETNI NASTAVNIK: Srećko Minić

1. Lokalne računarske mreže
2. Strukturno kabliranje računarskih mreža
3. Bežične računarske mreže
4. Ravnopravne računarske mreže
5. Mrežni hardver
6. Internet
7. Klijent-server arhitektura mreža
8. Windows 2008 Server – povezivanje klijenata
9. Windows 2008 Server –administriranje korisnika i grupa
10. Windows 2008 Server – aktivni direktorijum
11. Windows 2008 Server – kontroler domena , DNS server
12. Windows 2008 Server – fajl server , web server
13. Satelitski prenos signala
14. Mobilne računarske mreže
15. Bluetooth mreže

**************************************************************************************

Predmet: PROGRAMIRANjE
Predmetni nastavnici: Radmila Drakulić , Marin Vasiljević

TEME ZA MATURSKI ISPIT IZ PROGRAMIRANjA:
1. Konverzija brojnih sistema
2. Baze podataka(biblioteka, učenici, video-klub)
3. Internet prezentacija
4. Slagalica
5. Rešavanje sistema linearnih jednačina
6. Operacije sa matricama
7. Kalkulator
8. Sudoku
9. Igra memorije
10. Obrazovni softver (pomoć u učenju, testovi)
11. Dinamičke strukture podataka
12. Problem Hanojskih kula
13. Programiranje igara – pogađanje pojmova, kviz

*************************************************************************************

Naziv predmeta: RAČUNARI
Predmetni nastavnici: Jasminka Nadaškić Đorđević, Zvonko Trailović

1. Projektovanje baze podataka
2. Baze podataka – projekat: Škola
3. Baze podataka – projekat: Biblioteka
4. Zaštita od virusa
5. Malware
6. Mrežni hardver
7. Internet pretraživači
8. Servisi Interneta
9. ADSL
10. Magnetni diskovi
11. Optički diskovi
12. Kontroleri diskova
13. Logička struktura diska i priprema diska za rad
14. Hologramske memorije
15. Poluprovodničke memorije
16. Keš memorija
17. Fleš memorija
18. Virtualna memorija
19. DMA prenos podataka
20. Paralelni prenos podataka
21. Serijski prenos podataka
22. Magistrale personalnog kompjutera
23. Matične ploče
24. Savremeni procesori
25. Laserski štampači
26. Wireless tehnologija
27. Firewall
28. Grafički adapteri
29. Savremeni monitori (plazma i LCD)
30. Operativni sistem Linux
31. Operativni sistem Vista
32. Operativni sistem Windows 7, osnovi i unapređenja
33. Oporavak Windows-a XP
34. Operativni sistemi – upravljanje memorijom
35. Operativni sistemi – virtualna memorija
36. Operativni sistemi – ulazno-izlazni podsistem
37. Operativni sistemi – mrežno okruženje
38. Operativni sistemi – zaštita i sigurnost
39. Jezgro operativnog sistema i upraljanje procesima
40. Zaštiti sebe na mreži
41. Internet pregledači
42. Konfigurisanje personalnog računara
43. Jedinica za napajanje personalnog računara
44. Hlađenje personalnog računara
45. Mikrokontroleri

*************************************************************************************

Naziv predmeta: OSNOVE AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA
Predmetni nastavnik: Slađana Stanković, Žaklina Jocić

1. Relejni regulatori
2. Izvršni elementi
3. Induktivni merni pretvarači
4. Stabilnost sistema automatskog upravljanja
5. Merenja mehaničkih naprezanja u materijalu
6. Pojačavači
7. Kapacitivni merni pretvarači
8. Merenje i regulacija pritiska
9. Detektori signala greške
10. Programabilni logički kontroleri-PLC
11. Pirometri
12. Piezoelektrični i ultrazvučni merni pretvarači
13. Merenje i regulacija protoka
14. Merenje vlažnosti
15. Merenje sile
16. Merenje nivoa
17. Merenje i regulacija temperature
18. Otporni termometri
19. Pretvarači pomeraja
20. Optički senzori
21. Merenje ugaone brzine
22. Merenje protoka i brzine fluida pomoću cevi sa suženjem
23. Termistori
24. Servomotori

*************************************************************************************

 

Погледајте и...

Comments are closed.