М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј Број 19/2 од 08.04.2015.г. ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ Полажу се у четвртак ,16.4.2015.г. у 13 сати Тирнанић Александра Милићевић Срђан Раденовић Братислав МАТЕМАТИКА Полаже се у четвртак ,16.4.2015.г. у 13 сати Стојковић Добрица Чолић Добрила Николић Милица