Ko kaže da je u školi dosadno? Uz dobre ideje, malo volje i truda, gradivo predviđeno školskim nastavnim programom može biti veoma zanimljivo. Sistematizacija srednjovekovne književnosti u odeljenju I/18 izvedena je tako što su učenici obukli kostime glumeći Jefimiju, Sv.Savu i despota Stefana Lazarevića, a malo cveća i milje su potpomogli dočaravanje ambijenta. Učenici su bili glumci i ispitivači, i na neuobičajan, intersantan način provereno je usvojeno znanje obrađene književne…