Ovo je stranica na koju će biti postavljan materijal za download (preuzimanje) Šablona i uputstava za izradu maturskih, završnih i specijalističkih radova… i ostalih neophodnih dokumenata i za učenike i za profesore. DOWNLOAD ZA REDOVNE I VANREDNE UČENIKE: ————————————————————————————————————————————- Teme za maturski rad i izborni predmet svih struka: Download: Mašinski tehničar – teme za maturski i pitanja za izborni predmet Download: Saobraćajni tehničar – teme za maturski i pitanja za…

Teme za maturski rad-elektrotehničar računara ************************************************************************************* PREDMET: RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE PREDMETNI NASTAVNIK: Srećko Minić 1. Lokalne računarske mreže 2. Strukturno kabliranje računarskih mreža 3. Bežične računarske mreže 4. Ravnopravne računarske mreže 5. Mrežni hardver 6. Internet 7. Klijent-server arhitektura mreža 8. Windows 2008 Server – povezivanje klijenata 9. Windows 2008 Server –administriranje korisnika i grupa 10. Windows 2008 Server – aktivni direktorijum 11. Windows 2008 Server – kontroler domena…

Download Ovo je stranica na koju će biti postavljan materijal za download (preuzimanje) knjiga, predavanja, casopisa, informacija, skripti… i ostalih neophodnih dokumenata i za učenike i za profesore. DOWNLOAD ZA PROFESORE: ————————————————————————————————————————————- Download: Plan rada mašinske sekcije Download: Prazna tabela Plan dopunske i dodatne.doc (Klikni za download) Download: Godisnji i mesecni plan (Globalni i Mesecni) rada nastavnika Download: MESEČNI PROGRAM RADA Download: IZVEŠTAJ O RADU SMENE – MAŠINSTVO I SAOBRAĆAJ…