ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у АВГУСТУ, школске   2018/2019.годинe     ЕКОНОМИКА САОБРАЋАЈА (рсут) ФИЛОЗОФИЈА (мтзкк) УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (тзку, вмв и рсут) Полажу се у четвртак, 15.08.2019.год у 09:00 часовау учионици бр.80 Комисија: ШипкаМилена, члан ДенићЗорица, испитивач –     ПетровићНикола, председниккомисије   ИСТОРИЈА (тзку и тдс) Полажесе у петак, 16.08.2019.год у 08:00 часова у учионици бр.70 Комисија: Ранчић Милица, испитивач Ђорђевић Божидар,члан Радивојевић Милан, председник…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ  И  РАЗРЕДНИХ  ИСПИТА у АВГУСТУ, школске   2018/2019.годинe   ИСТОРИЈА (1-14) Полаже се у петак, 16.08.2019.год у 08:00 часова у учионици бр.70 Комисија: Ранчић Милица, испитивач Ђорђевић Божидар,члан Радивојевић Милан, председник комисије   ГЕОГРАФИЈА (1-18) Полаже се у петак, 16.08.2019.год у 08:00 часова у учионици бр.72 Комисија: Јовановић Добрисав, испитивач Стефанов Александра, члан Анђелковић Бобан, председник комисије   МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (2-11) Полажу се у петак, 16.08.2019.год у 08:00…