ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ   РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА у ЈУНУ, школске  2019/2020.годинe   МАТЕМАТИКА  (3-13)              Писмени део испита полаже се у понедељак, 01.06.2020.год у 0800   часова у учионици бр.56 Усмени део испита полаже се у уторак, 02.06.2020.год. у 0800 часова у учионици бр.56 Комисија: Чолић Добрила Павловић Весна Томић Слађана   ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (3-13) Полаже се у среду, 03.06.2020.год у 0800 часова у учионици бр.96 Комисија: Стевановић…