ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у ЈАНУАРУ (децембарски рок), школске  2021/2021.годинe БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (ВМВ) БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР) РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА (ВМВ) ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР) ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ (ВМВ) САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (ТДС) САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ (ТДС) ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ИНСТРУКТОР, ВМВ, ТДС) Полажу се у среду, 20.01.2021. године у 11:45 часова у кабинету  бр.94 Радмиловић Марко Терзић Ленка Анђелковић Бобан   АУТОМАТИЗАЦИЈА И РОБОТИКА (МТЗКК)…

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у ОКТОБРУ, школске  2020/2021.годинe   ФИЗИКА (ТДС) ХЕМИЈА (МТЗКК) Полажу се у понедељак, 19.10.2020. године у 12:00 часова у бр. 60 Стојиловић Љиљана Ранковић Јасмина Обрадовић Нада   ПРАКТИЧНА НАСТАВА (РСУТ, ТДС, ИНСТРУКТОР и ВМВ) САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ (ТДС и ВМВ) ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР) Полажу се у понедељак, 19.10.2020. године у 12:00 часова у кабинету бр.94 Радмиловић Марко Терзић…

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА у АВГУСТУ, школске  2019/2020. годинe ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ Полаже се у четвртак, 27. августа 2020.год. у 0830 часова у учионици бр.60   Комисија: Марковић Драгана Шиљић Стеван Ђорђевић Силвиа   ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ   АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКС. ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ (тзку) ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ (тзку) Полажу се у уторак, 25. августа 2020.год. у…

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у АВГУСТУ, школске  2019/2020.годинe ФИЗИКА ХЕМИЈА Полажу се у понедељак  17.8.2020. године у 11.00 сати у бр. 60 Обрадовић Виолета Стојиловић Љиљана Ранковић Јасмина   ПРАКТИЧНА НАСТАВА(РСУТ, ТДС, ИНСТРУКТОР и ВМВ 1 РАЗРЕД) ТРАСОЛОГИЈА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА (ВМВ 2 РАЗРЕД) ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА Полажу се у понедељак  17.8.2020. године у…

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТ у АВГУСТУ, школске  2019/2020.годинe ПРЕВОЗ РОБЕ (3-17) Полажесепонедељак, 17.08.2020.год.у 08:00 сати у учионици бр.95 Комисија: Лазић Дарко, испитивач Бајић Ј. Александра,члан Шипетић Александар, председниккомисије СРПСКИ ЈЕЗИК (3-17) Писмени део испита се полаже у уторак, 18.08.2020.год. у 08:00сати у учионици бр.58 Усмени део испита  се полаже у среду, 19.08.2020.год. у 08:00 сати у учионици бр.58 Комисија: Стевановић Далиборка, испитивач РајићНаташа, члан Васић…