ЗАВРШЕТАК  НАСТАВЕ             У СКЛАДУ СА ДОПИСОМ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ ОД 12.05.2020.год. И ПРАВИЛНИКОМ О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ИЗВРШЕНА ЈЕ КОРЕКЦИЈА ЗАВРШЕТКА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ КОД  ЗАВРШНИХ  ОДЕЉЕЊА одељ. наставне недеље блок образовни профил крај теоријске наставе на даљину блок настава  на даљину 3/4 31 90 Електромонтер мрежа и појтројења Електромеханичар  за термичке и расхладне уређаје 15.05.2020. 29.05.2020. 3/5 31 90 Аутоелектричар 15.05.2020. 29.05.2020. 3/6 32 60 Оператер за прераду…