Razredna starešinstva, odeljenja i broj učionice za 2011/2012.

МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ школска 2011/2012.

уч. одељ. бр. уч. образовни профил разредни старешина
106 1/11 31 тех. за компјут. управљање Раденовић Милијана
107 1/12 31 маш. тех. за компјут. конструк. Стевановић Далиборка
70 1/13 32 аутомеханичар– 16, заваривач – 16 Шиљић Ставан
72 1/14 32 механ. хидр. и пнеум-17,  машинбрав.-15 Ђуровић Боривоје
74 1/15 26 оператер машинске обраде Динић Ћирић Јасмина
114 1/16 32 тех. друмског саобраћаја Радмиловић Марко
115 1/17 31 тех. друмског саобраћаја Чолић Добрила
80 1/18 32 возач моторних возила Лазић Дарко
77;57 1/19 пс 10 припремно специјално Реџић Миодраг
4 1/20пс 9 припремно специјално Јованов Злата
5 1/21 7 бравар Бера Татијана
4 1/22с 10 помоћник бравара; припремач намирница Рачић Нада
282
108 2/11 31 тех. за компјут. управљање Павловић Весна
109 2/12 30 маш. тех. за компјут. конструк. Милошев Владанка
77 2/13 18 аутомеханичар Васић Софија
78 2/14 21 механ. хидр. и пнеум-13,  машинбравар-8 Стевановић Мирослава
79 2/15 18 заваривач-6, инсталатер-7,бравар-5 Раденовић Братислав
120 2/16 14 оператер машинске обраде Јакшић Снежана
116 2/17 30 тех. друмског саобраћаја Ранчић Милица
117 2/18 29 тех. друмског саобраћаја Петровић Манић Верица
82 2/19 33 возач моторних возила Орлић Никола
7 2/20с 4 бравар; припремач намирница Манић Новица
227
110 3/11 29 тех. за компјут. управљање Тошковић  Радован
60 3/12 29 маш. тех. за компјут. конструк. Рајић  Наташа
5 3/13 21 аутомеханичар-7,бравар-2,механичар 

хидралаулике и пнеуматике-12

Васић Душанка
8 3/14 25 заваривач-10, инсталатер-7,машинбрав-4 Шаренац Марија
120 3/15 16 оператер машинске обраде Маринковић Дубравка
112 3/16 31 тех. друмског саобраћаја Вемић  Дејан
113 3/17 31 тех. друмског саобраћаја Стојковић  Добрица
6 3/18 21 возач моторних возила Адамовић Радомир
8 3/19С 5 бравар Динић Весна
208
56 4/11 25 тех. за компјут. управљање Алексић Силвија
57 4/12 22 маш. тех. за компјут. конструк. Јањић Љубина
58 4/13 29 тех. друмског саобраћаја Бајић Јовановић Александра
59 4/14 27 тех. друмског саобраћаја Спасојевић Жељка
103

Помоћник директора,

Верица Петровић  Манић

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА   2011/2012.

уч. оде. бр. уч. образовни  профил разредни старешина
79 1/1 20 администратор рачунарских мрежа Надашкић Ђорђевић Јасминка
80 1/2 30 електротехничар рачунара Станковић Слађана
82 1/3 31 електротехничар аутоматике Михић Љиљана
70 1/4 30 електротех.  процесног управљања Совтић Иван
72 1/5 31 електромех.  за машине  и опрему-15, електроинсталатер-16 Јовановић Добрисав
74 1/6 29 електромех. за  термичке и расх. ур. Ђорђевић Божидар
77 1/7 23 аутоелектричар Николић Милена
78 1/8 25 техничар за рециклажу Радовановић Весна
117 2/1 20 администратор рачунарских мрежа Минић Срећко
116 2/2 30 електротехничар рачунара Дракулић Радмила
115 2/3 28 електротехничар аутоматике Савић Славица
114 2/4 31 електротех.  процесног управљања Станојевић Зоран
8 2/5 29 електромех.  за машине  и опрему-15, електроинсталатер-14 Панић Сања
112 2/6 35 електромех. за  термичке и расх. ур. Савић Оливера
120 2/7 26 аутоелектричар Ивановић Лидија
113 2/8 24 техничар за рециклажу Радосављевић Светлана
106 3/1 27 електротехничар рачунара Спасић Јања
107 3/2 25 електротехничар рачунара Васиљевић Марин
108 3/3 30 електротехничар аутоматике Пољарац Весна
109 3/4 21 електротех.  процесног управљања Стојиловић Новица
4 3/5 19 електромех.  за машине  и опрему-8, електроинсталатер-11 Ђурић Владимир
6 3/6 25 електромех. за  термичке и расх. ур. Илић Данијела
5 3/7 22 аутоелектричар Вукашиновић Драгослава
110 3/8 25 техничар за рециклажу Новаковић Миланка
56 4/1 30 електротехничар рачунара Војиновић Душан
57 4/2 28 електротехничар рачунара Јоцић Жаклина
58 4/3 26 електротехничар аутоматике Стојиловић Љиљана
59 4/4 28 електротех.  процесног управљања Карличић Горан
60 4/5 32 техничар за контролу у металургији Филиповић Југослава

Помоћник  директора,

Јелка Николић

Погледајте и...

Comments are closed.