RASPORED POLAGANJA VANREDNIH ISPITA U OKTOBRU ŠK. 2013/14.G. MAŠINSTVO i SAOBRAĆAJ

RASPORED POLAGANJA  VANREDNIH ISPITA U OKTOBRU  ŠK.  2013/14.G. M A Š I N S T V O   i   S A O B R A Ć A J

Broj 19/1  od  9.10.2013.g.

SRPSKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

Pismeni deo ispita polaže se u utorak 15.10.2013.g. u 15.30 sati

Usmeni deo ispita polaže se u sredu 16.10.2013.g. u 15.30 sati

Petrović Olivera

Šiljić Stevan

Stevanović Daliborka

MATEMATIKA

Pismeni deo ispita polaže se u utorak 15.10.2013.g. u 15.30 sati

Usmeni deo ispita polaže se u sredu 16.10.2013.g. u 17.00 sati

        Pavlović Vesna

        Račić Nada

        Mihajlović Natalija

FIZIKA

Polaže se u petak 18.10.2013. godine u 17 sati

        Obradović Nada

        Pantić Milosav

        Šipetić Aleksandar

BIOLOGIJA

ISTORIJA

GRAĐANSKO VASPITANJE

Polaže se u sredu 16.10. 2013. g. u 15 sati

        Obradović Nada

        Rančić Milica

        Šipka Milena

OTPORNOST MATERIJALA

TEHNOLOGIJA OBRAZOVNOG PROFILA

TEHNOLOGIJA

Polaže se u utorak 22.10.2013.g. u 15 sati

        Bugarinović Vladan

        Stevanović Miroslava

        Jakšić Snežana

MAŠINSKI ELEMENTI

TEHNIČKO CRTANJE

Polaže se u ponedeljak 14.10.2013.g.u 18 sati

        Radenović Bratislav

        Janojlić Ivana

        Marinković Dubravka

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Polaže se u utorak 15.10.2013.g. u 16 sati

        Tirnanić Aleksandra

        Vasić Sofija

        Milićević Srđan

FIZIČKO VASPITANJE

Polaže se u utorak 15.10.2013.g. u 16 sati

        Erak Dragan

        Šulkić Svetlana

        Šipetić Aleksandar

SAOBRAĆAJNI SISTEMI

TERET U SAOBRAĆAJU I MEHANIZACIJA PRETOVARA

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Polaže se u utorak 15.10.2013.g. u 12.30 sati

        Vemić Dejan

        Orlić Nikola

        Anđelković Boban

PRAKTIČNA NASTAVA

Polaže se u četvrtak 17.10.2013.g. u 15 sati

        Anđelković Boban

        Radmilović Marko

        Adamović Vladimir

I N S T R U K T O R I

PRAKTIČNA NASTAVA

METODIKA OBUKE VOŽNJE

Polaže se u ponedeljak 14.10.2013.g. u 14.15 sati

        Radmilović Marko

        Lazić Darko

        Kojić Darko

        Vemić Dejan

 

SPECIJALISTIČKI ISPIT

Polaže se u četvrtak 24.10.2013.g. u 16 sati

Radmilović Marko

        Lazić Darko

        Kojić Darko

        Vemić Dejan

Погледајте и...

Comments are closed.