РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШК. 2014/2015.Г. МАШИНСТВО и САОБРАЋАЈ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШК. 2014/2015.Г.

М А Ш И Н С Т В О и С А О Б Р А Ћ А Ј

Број 19/2 од 11.02.2015.г.
КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА
АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ
ОСНОВИ КОМПЈУТЕРСКЕ ГРАФИКЕ
Полажу се у среду,18.2.2015.г. у 13 сати
Бугариновић Владан
Тошковић Радован
Маринковић Дубравка
ГАРАЖЕ,СЕРВИСИ И ПАРКИРАЛИШТА
МОТОРНА ВОЗИЛА(за возача моторних возила и инструктора)
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА
Полажу се у среду,18.2.2015.г. у 13 сати
Радмиловић Марко
Лазић Дарко
Адамовић Радомир


ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Полажу се у четвртак,19.2.2015.г. у 13 сати
Бугариновић Владан
Маринковић Дубравка
Ристић Јелена
ГЕОГРАФИЈА
БИОЛОГИЈА
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ХЕМИЈА
ХЕМИЈА И МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
Полажу се у четвртак,19.2.2015.г. у 13 сати
Јовановић Добрисав
Обрадовић Нада
Ранковић Јасмина
РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ
ТЕРЕТ У САОБРАЋАЈУ И МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА
Полажу се у четвртак,19.2.2015.г. у 13 сати
Радмиловић Марко
Лазић Дарко
Орлић Никола

ТЕРЕТ СА ИНТЕГРАЛНИМ ТРАНСПОРТОМ
ТРАНСПОРТНО ПРАВО И ШПЕДИЦИЈА
ШПЕДИЦИЈА
Полажу се у петак 20.2.2015.г. у 13 сати
Орлић Никола
Којић Дарко
Вемић Дејан
РАЧУНАРИ И ПРОГАРМИРАЊЕ
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Полажу се у петак 20.2.2015.г. у 13 сати
Ђуровић Боривоје
Лазаревић Јасна
Алексић Глигорић Силвија
ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА
ПОСЛОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Полажу се у понедељак ,23.2.2015.г. у 13 сати
Јањић Љубина
Орлић Никола
Шакић Татјана
ИСТОРИЈА
СОЦИОЛОГИЈА
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Полажу се у понедељак ,23.2.2015.г. у 13 сати
Ранчић Милица
Шипка Милена
Денић Зорица
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ
Полажу се у понедељак ,23.2.2015.г. у 13 сати
Раденовић Братислав
Тирнанић Александра
Милићевић Срђан
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ТЕРМОДИНАМИКА
Полажу се у уторак,24.2.2015.г. у 13 сати
Раденовић Милијана
Тошковић Радован
Раденовић Братислав
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Полаже се у уторак,24.2.2015.г. у 14 сати у фискултурној сали
Ерак Драган
Шулкић Светлана
Јоцић Тијана

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (техничар друмског саобраћаја и возач моторних возила)
Полаже се у уторак,24.2.2015.г. у 13 сати
Адамовић Радомир
Анђелковић Бобан
Јанковић Горан
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА
Полажу се у среду ,25.2.2015.г. у 13 сати
Тошковић Радован
Стевановић Мирослава
Томић Слађана
ФИЗИКА
Полаже се у среду,25.2.2015.г. у 13 сати
Обрадовић Виолета
Тошковић Бранка
Милошевић Радмила
МЕХАНИКА
Полаже се у четвртак,26.2.2015.г. у 13 сати
Петровић Манић Верица
Васић Софија
Милићевић Срђан
МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА
ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТХНОЛОШКИХ СИСТЕМА
Полажу се у петак,27.2.2015.г. у 13 сати
Бугариновић Владан
Јовановић Александар
Братић Вукашин
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
Полажу се у четвртак,26.2.2015.г. у 13 сати
Анђелковић Бобан
Јанковић Горан
Којић Дарко
МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА
ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТХНОЛОШКИХ СИСТЕМА
Полажу се у петак,27.2.2015.г. у 13 сати
Бугариновић Владан
Јовановић Александар
Братић Вукашин

ВЕРСКА НАСТАВА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ЛИКОВНА КУЛТУРА
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
ФИЛОЗОФИЈА
Полажу се у петак ,27.2.2015.г. у 13 сати
Поповић Андрија
Шипка Милена
Јованов Злата
Милошевић Радмила
Денић Зорица
МАТЕМАТИКА
Писмени део испита се полаже у понедељак 2.03.2015. године у 12 сати.
Усмени део испита се полаже у уторак 3.03.2015.године у 13 сати.
Павловић Весна
Рачић Нада
Николић Милица
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Писмени део испита се полаже у понедељак 2.03.2015. године у 13 сати.
Усмени део испита се полаже у уторак 3.03.2015.године у 13 сати.
Рајић Наташа
Марковић Драгана
Динић Ћирић Јасмина
Петровић Оливера
ПРАКТИЧНА НАСТАВА(заваривач, Бравар)
Полаже се у уторак 3.03.2015. године у 13 сати
Милосављевић Драгоје
Пешић Добрица
Стевановић Мирослава
ЗАВРШНИ ИСПИТ
АУТОМЕХАНИЧАР
Полаже се у понедељак 2.03.2015. године у 13 сати.
Раденовић Братислав
Јовановић Александар
Филиповић Саша
ИНСТРУКТОРИ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ТЕОРИЈА
МЕТОДИКА ОБУКЕ ВОЖЊЕ
Полаже се у среду,25.2.2015.г. у 13 сати
Вемић Дејан
Лазић Дарко
Рамиловић Марко

ОБАВЕШТЕЊЕ

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ КОЈИ ПОЛАЖУ ИСПИТЕ ТРЕБА ДА ДОЂУ ДЕСЕТ МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА ИСПИТА ИСПРЕД ЗБОРНИЦЕ

Погледајте и...

Comments are closed.