RASPORED POLAGANJA VANREDNIH ISPITA U AVGUSTU ŠK. 2012/13.G. MAŠINSTVO i SAOBRAĆAJ

RASPORED POLAGANJA  VANREDNIH ISPITA U AVGUSTU  ŠK.  2012/13.G. M A Š I N S T V O   i   S A O B R A Ć A J

Broj 19/1  od  12.08.2013.g.

FIZIKA

TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Polaže se u ponedeljak ,19.08.2013.g. u 10 sati u br. 107.

Obradović Violeta

Pantić Milosav

Janjić Ljubina

ISTORIJA

GEOGRAFIJA

Polaže se u ponedeljak ,19.08.2013.g. u 11.30 sati u br. 109.

Rančić Milica

Jovanović Dobrisav

Đorđević Božidar

MEHANIKA

OTPORNOST MATERIJALA

Polaže se u utorak,20.08.2013.g. u 10  sati u  br. 106   

        Đorđijevski Simo

Vasić Sofija

Mitrašinović Vera

FIZIČKO VASPITANJE

Polaže se u utorak,20.08.2013.g. u 9 sati u fiskulturnoj sali      

        Šipetić Aleksandar

        Erak Dragan

        Šulkić Svetlana

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

REGULISANJE SAOBRAĆAJA

SPECIJALISTIČKA TEORIJA V°

Polaže se u utorak,20.08.2013.g. u 9 sati u BR. 94       

Vemić Dejan

Radmilović Marko

Lazić Darko

GRAĐANSKO  VASPITANJE

Polaže se u sredu,21.08.2013.g.  u 9 sati u br. 98

Šipka Milena

Bera Tatjana

Popović Andrija

KOMPJUTERSKA GRAFIKA

Polaže se u petak,23.08.2013.g.  u 10 sati u br. 108

        Marinković Dubravka

        Stevanović Miroslava

        Radenović Milijana

 

 

 

BIOLOGIJA

Polaže se u četvrtak,22.08.2013.g. u 9 sati u  br.98

        Obradović Nada

        Živković Vladeta

        Rančić Milica

MATEMATIKA

Pismeni deo ispita polaže se u sredu ,21.08.2013.g. u 8.30  sati u  br.107,

 a usmeni deo ispita u 10.30 sati u br. 107

        Stojković Dobrica

        Pavlović Vesna

        Čolić Dobrila

PRAKTIČNA NASTAVA V°

METODIKA OBUKE VOŽNJE V°

Polaže se u petak ,23.08.2013.g. u 8.30 sati u br. 94

        Lazić Darko

        Vemić Dejan

        Adamović Vladimir

 

MATURSKI ISPIT

 

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Polaže se u sredu ,28.08.2013.g. u 9 sati u br. 60

        Rajić Nataša

        Stevanović Daliborka

        Dinić Vesna

 

IZBORNI PREDMET- ISPITIVANJE MAŠINSKIH KONSTRUKCIJA

Polaže se u četvrtak ,29.08.2013.g. u 9 sati u br. 6

        Janjić Ljubina

        Milićević Srđan

        Bugarinović Vladan

ODBRANA MATURSKOG RADA-MODELIRANJE MAŠINSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA

        Bugarinović Vladan

        Đorđijevski Simo

        Janjić Ljubina

 

ZAVRŠNI ISPIT

BRAVAR

Izrada praktičnog rada  29.08.2013.g. u 8 sati u bravarskoj radionici u br. 21.

Odbrana završnog ispita 30.08.2013.g. u 8 sati u br. 21

        Pešić Dobrica

        Jovanović Milorad

        Radenović Bratislav

 

 

 

 

SPECIJALISTIČKI ISPIT

 

Polaže se u petak 30.08.2013.g.

Test i odbrana rada u 8 sati u br. 94, a vožnja u 10 sati.

        Vemić Dejan

        Lazić Darko

        Radmilović Marko

Погледајте и...

One thought on “RASPORED POLAGANJA VANREDNIH ISPITA U AVGUSTU ŠK. 2012/13.G. MAŠINSTVO i SAOBRAĆAJ

  1. Dragica

    August 12, 2013 at 9:18am

    Dajte nam i ostale rasporede ispita za avgust! Hvala

Comments are closed.