РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛУ ШК. 2014/2015.Г.

 М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј

Број 19/2 од 08.04.2015.г.

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

Полажу се у четвртак ,16.4.2015.г. у 13 сати

Тирнанић Александра

Милићевић Срђан

Раденовић Братислав

МАТЕМАТИКА

Полаже се у четвртак ,16.4.2015.г. у 13 сати

Стојковић Добрица

Чолић Добрила

Николић Милица

ТЕРЕТ У САОБРАЋАЈУ И МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА за II разред

ТЕРЕТ СА ИНТЕГРАЛНИМ ТРАНСПОРТОМ за II разред

Полажу се у петак,17.4.2015.г. у 13 сати

Орлић Никола

Лазић Дарко

Јанковић Горан

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Полаже се у петак,17.4.2015.г. у 13 сати

Динић Весна

Стевановић Далиборка

Марковић Драгана

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

МОТОРНА ВОЗИЛА за I разред

Полажу се у понедељак,20.4.2015.г. у 13 сати

Вемић Дејан

Којић Дарко

Адамовић Владимир

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Полаже се у понедељак, 20.04.2015. г. у 13 сати

Шаренац Марија

Петровић Оливера

Динић Ћирић Јасмина

ВЕРСКА НАСТАВА

БИОЛОГИЈА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Полажу се у уторак 21.4.2015.г. у 13 сати

Поповић Андрија

Обрадовић Нада

Милошевић Радмила

Шипка Милена

КОНСТРУИСАЊЕ

ОСНОВЕ КОМПЈУТЕРСКЕ ГРАФИКЕ

Полажу се у уторак 21.4.2015.г. у 13 сати

Јањић Љубина

Бугариновић Владан

Јовановић Александар

ТЕРЕТ У САОБРАЋАЈУ У МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА за III разред

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА за II разред

МОТОРНА ВОЗИЛА за II разред и за инструкторе

Полажу се у среду,22.04.2015.г. у 13 сати

Орлић Никола

Анђелковић Бобан

Радмиловић Марко

ИСТОРИЈА

ГЕОГРАФИЈА

СОЦИОЛОГИЈА

Полажу се у среду,22.04.2015.г. у 13 сати

Ранчић Милица

Савић Петар

Денић Зорица

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

МЕТОДИКА ОБУКЕ ВОЖЊЕ за инструкторе

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ТЕОРИЈА за инструкторе

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

Полажу се у четвртак ,23.4.2015.г. у 13 сати

Орлић Никола

Лазић Дарко

Вемић Дејан

ПРАКТИЧНА НАСТАВА техничар друмског саобраћаја и   возач моторних возила и инструктор

Полаже се у четвртак ,23.4.2015.г. у 13 сати

            Адамовић Радомир

Анђелковић Бобан

Лазић Дарко

ПРАКТИЧНА НАСТАВА за II разред заваривача

Полаже се у четвртак ,23.4.2015.г. у 13 сати

            Милосављевић Драгоје

Пешић Добрица

Стевановић Мирослава

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА

Полажу се у петак,24.4.2015.г. у 13   сати

Бугариновић Владан

Братић Вукашин

Јовановић Александар

ХЕМИЈА

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА

Полажу се у петак,24.4.2015.г. у 13   сати

            Ранковић Јасмина

Раденовић Братислав

Станковић Јелена

АУТОМАТИЗАЦИЈА И РОБОТИКА

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ

Полажу се у понедељак ,27.4.2015.г. у 13 сати

Раденовић Милијана

Јањић Љубина

Васић Софија

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ

Полажу се у понедељак ,27.4.2015.г. у 13 сати

Радмиловић Марко

Вемић Дејан

Анђелковић Бобан

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-заваривач

Полаже се у уторак, 28.04.2015.г у 13 сати

Стевановић Мирослава

Томић Слађана

Јакшић Снежана

ПРАКТИЧНА НАСТАВА- заваривач III разред

Полаже се у уторак, 28.04.2015.г у 13 сати

            Милосављевић Драгоје

Пешић Добрица

Стевановић Мирослава

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Полажу се у среду,29.04.2015.г. у 13 сати

Милићевић Срђан

Тошковић Радован

Јањић Љубина

ФИЗИКА

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

МЕХАНИКА

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

Полажу се у среду,29.04.2015.г. у 13 сати

Обрадовић Виолета

Томић Слађана

Ристић Јелена

Раденовић Братислав

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у среду,29.04.2015.г. у 13 сати

Ерак Драган

Шулкић Светлана

Јоцић Тијана

Погледајте и...

Comments are closed.