RASPORED POLAGANjA MATURSKOG I ZAVRŠNOG ISPITA

TEHNIČKA ŠKOLA
Del.br. 1742/2
13. 08. 2013. godine
S m e d e r e v o

AVGUST 2012/2013

PODRUČJE RADA: MAŠINSTVO I SAOBRAĆAJ

RASPORED POLAGANjA MATURSKOG ISPITA

– PRIJAVLjIVANjE MATURSKOG ISPITA – 26. 8. 2013. od 8 – 10.00 časova u broju 50.
– PRVI SASTANAK ISPITNOG ODBORA – 28. 8. 2013. u 8.30 časova
– DRUGI SASTANAK ISPITNOG ODBORA – 30. 8. 2013. u 10.00 časova

SRPSKI JEZIK

– PISMENI ISPIT IZ SRPSKOG JEZIKA – 28. 8. 2013. u 9,00 čas u učionici 60.
– odeljenje: 4/12 u br. 57. – dež.nast. Nataša Rajić

Komisija:
1. Vesna Dinić
2. Nataša Rajić
3. Stevanović Daliborka

IZBORNI PREDMET

– ISPITIVANjE MAŠINSKIH KONSTRUKCIJA – 4/12
Polaže se 29. 8. 2013. u 8,00 čas. u br. 97.

Komisija:
1. Ljubina Janjić
2. Srđan Milićević
3. Ivana Janojlić

USMENA ODBRANA MATURSKOG RADA

– MODELIRANjE MAŠINSKIH ELEMENATA I KONSTRUISANjE – 4/12
Polaže se 30. 8. 2013. u 8,00 čas. u br. 97.

Komisija:
1. Silvija Aleksić Gligorić
2. Bugarinović Vladan
3. Ljubina Janjić

RASPORED POLAGANjA ZAVRŠNOG ISPITA

– Prijavljivanje završnog ispita 26. 8. 2013. od 8 – 10 časova u br. 50.

– Izvlačenje tema za završni ispit 28. 8. 2013. u 9,00 časova u svojim radionicama
– IZRADA PRAKTIČNOG RADA 29. 8. 2013. u 8.00 U SVOJIM RADIONICAMA

ODBRANA ZAVRŠNOG ISPITA

Odeljenje 3/16 – OPERATER MAŠINSKE OBRADE
– 28. 8. 2013. godine od 8,00 časova – praktičan rad na konvencionalnim mašinama u radionici za metaloglodače

Komisija za metaloglodače:
1. Svetislav Perišić
2. Milijana Radenović
3. Ivan Mišković

– 30. 8. 2013. godine od 8,00 časova – praktičan rad na CNC glodalici u br.26.
Komisija:
1. Vukašin Bratić
2. Milijana Radenović
3. Ivan Mišković

Odeljenje 3/13 – AUTOMEHANIČAR
Odbrana je 29. 8. 2013. u 8,00 časova u automehaničarskoj radionici

Komisija:
1. Aleksandar Stanković
2. Bratislav Radenović
3. Sofija Vasić

Odeljenje 3/14–MEHANIČAR HIDRAULIKE I PNEUMATIKE
Odbrana je 29. 8. 2013.god. u 8,00 čas u radionici za hidrauliku i pneumatiku

Komisija:
1. Zoran Lukić
2. Radovan Tošković
3. Miroslava Stevanović

Odeljenje 3/14 – MAŠINBRAVAR
Odbrana je 29. 8. 2013. u 9,00 časova u radionici za mašinbravare

Komisija:
1. Dragan Stanković
2. Bratislav Radenović
3. Miroslava Stevanović

Odeljenje 3/15 – ZAVARIVAČ
Odbrana je 29. 8. 2013. u 10,00 časova u radionici za zavarivače

Komisija:
1. Dragoje Milosavljević
2. Miroslava Stevanović
3. Bratislav Radenović

Odeljenje 3/19 – VOZAČ MOTORNIH VOZILA
Odbrana je 29. 8. 2013. u 8,00 čas u br.94.

Komisija:
1. Radomir Adamović
2. Dejan Vemić
3. Lazić Darko
4. Marko Radmilović

Pomoćnik direktora,

Mira Janković Petrović

Погледајте и...

Comments are closed.