Konkursna dokumentacija prevoz zaposlenih

Konkursna dokumentacija prevoz zaposlenih

КОНКУРСНА ДОКУМЕНАТЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/14 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ 2014/2015. ГОДИНУ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 − one =