ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ЧЕТВРТИ СТЕПЕН

2

 • конфигурисање хардвера рачунара
 • тестирање, отклањање кварова
 • системски софтвер, инсталација и подешавања оперативних система
 • кориснички софтвер
 • програмирање, програмски језици C, C#, HTML
 • базе података
 • рачунарске мреже
 • мрежни оперативни системи
 • Интернет

1

 • мрежни хардвер и опрема
 • администрација корисника
 • заштита рачунарске мреже
 • пројектовање, документовање и одржавање рачунарских мрежа
 • мрежни оперативни системи
 • Интернет и израда WЕБ страница
 • Бежичне Wi-Fi мреже

3

 • управљање погонским и мерним системима машина и уређаја
 • електричне машине
 • ПЛЦ контролери
 • микроконтролери
 • роботика

За све профиле могућност запошљавања након завршене средње школе или могућност наставка школовања на готово свим високошколским установама.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ТРЕЋИ СТЕПЕН

4

 • испитивање исправности електричних кућних апарата (електрични штедњак, фриждер, замрзивач, веш-машина, микроталасна пећница, клима уређај, бојлер…)
 • замена делова и отклањање кварова
 • инсталација и одржавање грејних и расхладних уређаја(калорифера, клима-уређаја, расхладних витрина …)

e6

 • тестирање, оправка и одржавање електричних машина(трансформатора,мотора и генератора)
 • поправка и замена електричне опреме(тастера, прекидача, контактора, релеа…)
 • прорачун и намотавања трансформатора, намотаја електромотора…

5
Ово занимање је једно од најатрактивнијих трогодишњих занимања на подручју рада електротехнике због велике могућности запошљавања у великом броју предузећа, а на првом месту у електропривреди Србије. Ужа стручност електромонтера је рад у предузећима која се баве производњом командних и разводних постројења. Будући електромонтер мрежа и постројења оспособљава се кроз трогодишње образовање за постављање и одржавање инсталација и електричних мрежа (надземне и подземне за расвету насеља и путева) ниског и високог напона. Поставља и демонтира разводне ормаре и посебне мреже за заштиту од електричног удара, одржава трансформаторске и командне станице, далеководе и остале електроенергетске системе.Потребно је да буде спретан, опрезан и веома одговоран. Углавном ради у тиму и у разним временским условима. Радно се време по често прилагођава захтевима посла. Може да ради у разним предузећима, сервисима и у електропривреди Србије. Такође може да оснује сопствени сервис или фирму или да развија посао у трговини електроопреме.Наставак школовања за ученике који су завршили неки од трогодишњих образовних профила могућ је у виду једногодишње специјализације, доквалификације или преквалификације.

e7

 • уградња и одржавање електричних каблова и инсталационе опреме у пословним и стамбеним објектима
 • уградња и одржавање система осветљења објеката, улица, мостова, спортских објеката, тргова
 • испитивање и отклањање кварова на електричним инсталацијама и системима осветљења
 • замена неисправне и застареле опреме

8

 • Комплетна дијагностика аутомобила помоћу рачунара и одговарајућих програма
 • уградња, испитивање и отклањање кварова система осветљења и инсталације возила и свих електричних и електронских елемената

Comments are closed.