РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА   СРПСКИ  ЈЕЗИК  И  КЊИЖЕВНОСТ ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК Полаже се у ПОНЕДЕЉАК , 22. 02. 2016. године у 8:35 часова- писмени део испита,уч.бр.77 и у СРЕДУ, 24.02. 2016. године у 9:45 – усмени део испита, уч. бр.77 Комисија у саставу: Ивановић Лидија Николић Милена Гарић Милица Тошковић Снежана   ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК Полажу се у ПЕТАК,  26. 02. 2016. године…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШК.2015/2016.год. МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ   УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА ФИЛОЗОФИЈА ВЕРСКА НАСТАВА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ Полажу се у четвртак, 18.02.2016.год. у 1300 сати у учионици бр.84 Милорадовић Алина Поповић Андрија Денић Зорица Шипка Милена   СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Писмени део испита се полаже у петак, 19.02.2016.год. у 1400 сати у учионици бр.80 Усмени део испита се полаже у уторак, 23.02.2016.год. у 1200 сати у учионици…

Ако Вам је потребан савет у вези са развојем каријере (даље школовање, запослење, размена ученика…) можете се обратити својим наставницима или прочитајте све на сајту: http://karijera.bos.rs

Одлука о додели Уговора ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 2708/1 Датум: 31.12.2015.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чл. 62. Закона о основама система образовања и васпитања, директор Техничке школе у Смедереву, дана 31.12.2015. године, донео је О Д Л У К У о додели Уговора У јавној набавци добара у отвореном поступку, број 01/15 – набавка уља за…