Р А С П О Р Е Д      П О Л А Г А Њ А РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ У  АВГУСТУ  ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА     СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (1/6; 2/6; 3/5;3/8;етпу4) Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 15.08. 2016. године у 8:00 часовау, писмени део испита , уч. бр.56 Усмени део испита у УТОРАК, 16.08.2016.године у 8:00 часова, уч.бр. 56 Комисија у саставу:…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2015/2016.год.   МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ     СРПСКИ ЈЕЗИК (2-13, 2-17 и 3-18) Писмени део испита се полаже у понедељак, 15.08.2016.год. у 0900 сати у учионици бр.108 Усмени део испита се полаже у уторак, 16.08.2016.год. у 0900 сати у учионици бр.108 Комисија: Шиљић Стеван, испитивач Стевановић Далиборка, председник комисије Марковић Драгана, члан (2-13)   Комисија: Стевановић Далиборка, испитивач Шиљић Стеван, председник…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2015/2016.год. МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ ——————————————————————————————————– СРПСКИ ЈЕЗИК (вмв, тзку и аутомеханичар) Писмени део испита се полаже у понедељак, 15.08.2016.год. у 0900 сати у учионици бр.108 Усмени део испита се полаже у уторак, 16.08.2016.год. у 0900 сати у учионици бр.108 Комисија: Шиљић Стеван, испитивач Стевановић Далиборка, председник комисије Марковић Драгана, члан   МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (тзку, заваривач и разредни испит) ХЕМИЈА И  МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (аутомеханичар)…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛУ    ШК.  2015/2016.Г. М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј Број 19/1  од  11.04.2016.г.   АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ КОНСТРУКЦИЈА АЛАТА  ПРИБОРА ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА МАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-ЗАВАРИВАЧ ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ-ЗАВАРИВАЧ Полажу се у понедељак 18.04.2016. године у 12 сати у бр. 96 Раденовић Братислав Братић Вукашин Васић Софија Стевановић Мирослава ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ТДС, ВМВ…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛУ  ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА     СРПСКИ ЈЕЗИК  И КЊИЖЕВНОСТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 18. 04. 2016.године у 9:00 часова- писмени део испита, уч.бр.77 и у СРЕДУ, 20.04. 2016. године у 13:15 – усмени део испита уч. бр.77 . Комисија у саставу: Ђорђевић Силвиа – дежурна на писменом Николић  Милена Рашковић  Наташа Тошковић  Снежана – дежурна на писменом Ивановић  Драгица…