Република Србијa TЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 1566/1 Датум: 22.08.2016. године     На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Техничка школа у Смедереву објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку услуге мале вредности број 02/16   Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа, 11300 Смедерево, Вука Караџића 13,  www.tehnickasd.edu.rs Врста наручиоца: средња стручна школа Опис предмета…

УПИС УЧЕНИКА   у  II,    III  и   IV  разред  26.08.2016. године 10 – 14 часова   При упису  ученици  су дужни  да поднесу  следећа документа:   Пријаву  за  упис (купити у књижари или фотокопирници); Сведочанство из предходног разреда; Извод  из  матичне  књиге рођених; Доказ о уплати  родитељског динара, добровољно, на основу одлуке Савета  родитеља, од 2000,00 динара, на рачун  школе.   Пример уплатнице: У Смедереву, 22.08.2016. године     ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ,…

МАТУРСКИ  ИСПИТ ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ АВГУСТ 2016.год. (електротехника и металургија) ЗА ЗАНИМАЊЕ : ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА -ванредан Писмени испит из српског језика и књижевности Полаже се у ЧЕТВЕТАК,  25.08.2016. године у 9:00 часова у  бр. 60 Комисија у саставу: Ђорђевић Силвиа Николић Милена Ивановић Лидија   ПОЛАГАЊЕ ИЗБОРНОГ  ПРЕДМЕТА  МАТУРСКОГ  ИСПИТА: 1.Рачунарске мреже и комуникације ПЕТАК , 26.08.2016. у 9:00 у бр.102 комисија : Војиновић Душан Минић Срећко Маћешић Марко…