РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ФЕБРУАРУ  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА ОСНОВЕ  ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ  2 ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ  УРЕЂАЈИ 2 УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ   Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 20.02.2017. године :писмени део испита ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 2 (четврти степен) у 12:30 часова,каб.бр.13, усмени део испита у УТОРАК у 12:30 часова у каб.бр.13 ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 2 (трећи степен) испит се полаже у УТОРАК у 12:30 часова у кабинету бр.13. -остали испити се полажу у…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   ДЕЦЕМБРУ  ШК.  2016/2017.Г.   М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј   Број 19/2  од  8.12.2016.г.   ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ ВЕРСКА НАСТАВА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ СОЦИОЛОГИЈА Полажу се у среду 14.12.2016.године у 13.15 сати у бр.97 Обрадовић Нада Голић Бранивој Милорадовић Алина Денић Зорица УРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА(припремач намирница) ЛИКОВНА КУЛТУРА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ЕКОНОМИКА…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ДЕЦЕМБРУ  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА       СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ   Полаже се у СРЕДУ, 14. 12..2016. године у 12:00часова , уч.80 Хајошевић Јелена – испитивач Ђорђевић Силвиа Николић Милена МАТЕМАТИКА   Полаже се у СРЕДУ, 14.12.2016. године: писмени део испита  у 12:00 часова, уч.80, усмени део испита у четвртак у 13:00 часова, уч.80 Комисија у саставу:   Пољарац Весна -испитивач…