Све информације о образовним профилима (занимањима) у нашој школи можете видети на Facebook страници школе :  https://www.facebook.com/tehnickasd.info  Опис занимања по подручјима рада можете видети на следећим везама: (морате бити логовани помоћу Facebook профила)  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  МАШИНСТВО  САОБРАЋАЈ   МЕТАЛУРГИЈА  

На  основу  члана 57. и  60. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО о б ј а в љ у ј е П  О  З   И  В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.01/2017             ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Назив наручиоца: Техничка школа Адреса: Вука Караџића13, 11300 Смедерево, ПИБ: 100359516, Матични број : 07163908, шифра делатности: 8532…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   ФЕБРУАРУ  ШК.  2016/2017.Г. М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј Број 19/2  од  10.2.2017.г. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Писмени део испита полаже се у понедељак 20.2.2017. године у 13.15 сати у бр. 97, а усмени део испита полаже се у среду 22.2.2017. године у 12.30 сати у бр.97 Динић Весна Марковић…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   ФЕБРУАРУ  ШК.  2016/2017.Г. МАШИНСТВО   и САОБРАЋАЈ   Број 19/2  од  10.2.2017.г. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Писмени део испита полаже се у понедељак 20.2.2017. године у 13.15 сати у бр. 97, а усмени део испита полаже се у среду 22.2.2017. године у 12.30 сати у бр.97 Динић Весна Марковић Драгана Ћирић Динић Јасмина Шаренац Марија ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ( тдс,вмв) ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У…