Teme za maturski rad-elektrotehničar procesnog upravljanja ***************************************************************************************** PREDMET: UPRAVLjANjE ELEKTROMOTORNIM POGONOM PREDMETNI NASTAVNIK: ZORAN STANOJEVIĆ 1. Princip rada linearnog elektromotora 2. Vard – Leonardova grupa 3. Proračun otpornika za puštanje u rad ASM sa prstenovima 4. Upravljanje pokretanjem asinhronog motora sa prstenovima 5. Upravljanje pokretanjem, reversom i elektrodinamičkim kočenjem kod kaveznog asinhronog motora 6. Regulacija brzine kod ASM promenom učestanosti pomoću tiristora 7. Izbor motora za intermitirani pogon ( primer iz prakse ) 8. Regulacija brzine jednosmernog motora primenom ispravljača…

IZBORNI PREDMETI – Elektrotehničar procesnog upravljanja Naziv predmeta: ELEKTRONIKA I ENERGETSKA ELEKTRONIKA Predmetni nastavnici: Slađana Stanković, Žaklina Jocić 1. Obrazovanje PN spoja 2. Direktna i inverzna polarizacija PN spoja 3. Jednostrani usmerač sa diodama 4. Dvostrani usmerač sa diodama 5. Grecov usmerač 6. Princip rada bipolarnog tranzistora 7. Karakteristike bipolarnog tranzistora 8. Jednosmerni režim rada pojačavača sa bipolarnim tranzistorima 9. Stabilizacija radne tačke 10. Izrazi za pojačanje struje, napona i…

Teme za maturski rad-elektrotehničar automatike Predmet:  MERENjA  U   AUTOMATICI Predmetni nastavnik: Marko Maćešić 1. Kapacitivne osetne ćelije za merenje pomeraja; 2. Induktivne osetne ćelije za merenje pomeraja; 3. Osetne ćelije optičkog tipa i njihova primena; 4. Merne trake – princip rada, konstrukcija i njihova primena; 5. Manometri sa tečnostima; 6. Anemometri – princip rada i njihova primena; 7. Termometri na bazi širenja tečnosti; 8. Merenje temperature pomoću termoparova; 9. Termistori…

IZBORNI PREDMETI – Elektrotehničar automatike Naziv predmeta: RAČUNARI U SISTEMIMA UPRAVLjANjA Predmetni nastavnik: Žarko Radovanović 1. Opšte osnove primene računara 2. Računarski upravljan sistem 3. Operativni sistem za rad u realnom vremenu 4. Hardverska realizacija računara 5. Osnove upravljačkih sistema 6. Osnovne funkcije računara u upravljanju procesom 7. Otvoreni i zatvoreni sistem upravljanja 8. Osnovne karakteristike računara 9. Hardverska struktura računarskog sistema 10. Procesor 11. Memorije 12. Ulazno-izlazni uređaji 13.…

IZBORNI PREDMETI-METALURGIJA Obrazovni profil: TEHNIČAR ZA KONTROLU U METALURGIJI ***************************************************************** Pitanja za usmeni ispit iz izbornog predmeta Naziv predmeta:KONTROLA KVALITETA PROIZVODA Predmetni nastavnik:Milanka Novaković 1.Pojam kvaliteta 2.Definisanje kvaliteta proizvoda 3.Znak kvaliteta 4.Kvalitet po ISO 9000-2000 5.Strukturni elementi kvaliteta 6.Razvoj kvaliteta 7.Kontrola kvaliteta 8.Osiguranje kvaliteta 9.Integralno upravljanje kvalitetom 10.Pojam i sadrzaji standarda 11.Medjunarodni standardi ISO 9000-2000 12.Principi sistema ISO 9000-2000 13.Zahtevi standarda ISO 9001 14.Zahtevi koji se odnose na rukovodstvo 15.Zahtevi…